نویسنده = تذکررضایی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تدوین برنامه خشک کردن چوب راش(Fagus orientalis Lipsky) به ضخامت 5 سانتیمتر

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 352-370

10.22092/ijwpr.2011.117193

یدالله حسین پور؛ وحید تذکررضایی