نویسنده = قربانی کوبنده، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر استیله‌شدن و نوع رزین بر مقاومت زیستی تخته خرده‌چوب سه لایه صنوبر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 466-476

10.22092/ijwpr.2011.117202

کاظم دوست حسینی؛ مریم قربانی کوبنده؛ سمیرا محمد علی بیگی؛ علی نقی کریمی