نویسنده = کریمی، عل نقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی هوازدگی چوب پلاستیک توسط طیف‌بینی FTIR و رنگ‌سنجی

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 70-79

10.22092/ijwpr.2010.117268

پیوند دارابی؛ حمیده عبدل زاده؛ عل نقی کریمی؛ سید احمد میرشکرایی؛ کاظم دوست حسینی