نویسنده = دهمرده قلعه نو، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 302-308

10.22092/ijwpr.2010.117316

جلیل روشناسان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیده شریفی


2. بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 264-274

10.22092/ijwpr.2009.117383

علی خلیلی گشت رودخانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سید مهدی منظورالاجداد