نویسنده = خلیلی گشت، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و ذرات باگاس

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 99-116

10.22092/ijwpr.2009.117360

علی خلیلی گشت؛ رضا میرزا بیگی ازغندی