نویسنده = سلیمانی آشتیانی، همایون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استفاده از سر شاخه‌های انار در ساخت تخته خرده‌چوب

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 158-166

10.22092/ijwpr.2009.117365

همایون سلیمانی آشتیانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش


2. ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت (چهارساله) در کرج

دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380، صفحه 49-72

10.22092/ijwpr.2018.117506

عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ همایون سلیمانی آشتیانی