نویسنده = رئیسی، مرضیه
تعداد مقالات: 2
2. فشرده‌سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 136-148

10.22092/ijwpr.2008.117411

حمیدرضا عدالت؛ تقی طبرسا؛ مرضیه رئیسی