نویسنده = فولادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای شرایط پخت لینتر پنبه چهار کشور مختلف جهت تولید خمیر آلفاسلولز

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 618-631

10.22092/ijwpr.2015.101563

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ عباس چهارمهالی