نویسنده = اسدپور، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 166-179

10.22092/ijwpr.2015.105611

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسد پور اتویی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ رضا ایمانی


2. بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673

10.22092/ijwpr.2015.101479

مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی