نویسنده = جمالی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد ترکیب عامل فعال سطحی و صابون برجوهر زدایی کاغذ باطله

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 26-36

10.22092/ijwpr.2015.11902

احمد جهان لتیباری؛ رضا جمالی؛ مهران روح نیا