دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. رنگبری خمیر کاغذ CMP با پروکسید هیدروژن و هیپو کلریت سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22092/ijwpr.2020.128739.1587

خدیجه آرمند؛ علی قاسمیان


3. بررسی خواص کاغذ و نانوکاغذ آبگریز با استفاده از سیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.127196.1563

حسین یوسفی؛ الیاس افرا؛ داود رسولی؛ مهدی مشکور


4. مقایسه دینامیکی و استاتیکی اتصال دم چلچله و فاق و زبانه در گونه نراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.127777.1571

امیر ملاحسنی؛ امیر هومن حمصی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر لشگری؛ بهزاد بازیار