بررسی ساخت اصولی سازه چوبی در مجتمع تحقیقاتی البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

                                                                                               DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.402.64.3.9.1586
با رعایت کامل اصول اتصالات چوبی و حفاظتی در اجرای این طرح گونه کاج الدار را بدلیل دارا بودن خواص مکانیکی مناسب و در دسترس بودن جهت ساخت یک سازه چوبی بشکل آلاچیق انتخاب نمودیم آلاچیق مورد نظر به صورت هشت ضلعی بدون ستون داخلی با نرم افزار کامپیوتری Sketch up طراحی شده و در محوطه مجتمع تحقیقاتی البرز با درختان قطع شده از این مجتمع بنا گردید. در ساخت این سازه کلیه مراحل آماده سازی قطعات چوبی از نظر خشک کردن بطور کاملا اصولی و خشک کردن در هوای آزاد در طول شش ماه انجام گردید سقف سازه چوبی نیز با استفادها از چوب کاج الدار بصورت لمبه کوبی ساخته شد در برپا کردن سقف از روش اتصال خورشیدی که الوارها بر روی یک هشت ضلعی چوبی با استفاده از حالت کام و زبانه و کمکی فلزی استفاده گردید. پنجره ها بصورت کشویی ساخته شدند تا فضای کمتری را اشغال کنند. بعداز اتمام ساخت طی دوره سه ماه با بازبینی قطعات مختلف در قسمت های مختلف سازه و اندازه گیریهای فیزیکی مانند میزان دانسیته، همکشیدگی و واکشیدگی و مکانیکی مانند آزمایش مقاومت به سختی و مقاومت به ضربه و حفاظتی بازبینی قسمتهای مختلف از نظر آلودگی قارچی و پوسیدگی سازه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مدت کوتاهی از آغاز مرحله اندازه گیری می گذرد تغییرات در مراحل اولیه اندازه گیری از نظر آماری معنی دارنبوده ولی در آخرین مرحله شاهد کاهش وزن مخصوص در حدود 5% و کاهش مقاومت به سختی در حدود 8% بوده است علائم همکشیدگی و واکشیدگی در قسمت‌های مختلف آن به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM standards related to environmental sampling.- 3rd. ed.- West Conshohocken: ASTM International, 2006. x,863p. [S 628(73) A512A 2006]

-Concrete construction engineering handbook.- 2nd ed/ Edited by: Edward G. Nawy.- Boca Raton: CRC Press, 2008. various pagings . [R 693.5 (02) C744]

-A study of seismically resistant eccentrically braced steel frame systems/ Kazuhiko Kasai, Egor P. Popov.- Berkeley, California: Earthquake Engineering Research Center; University of California, 1986. xv ,281P. [699.841: 624.016.7 K19S]

-Theory and design for mechanical measurements/ Richard S. Figliola and Donald E. Beasley.- 4th. ed.- Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. xvi, 542 p. [681.2 0287 F472T 2006]

-Basic structures for engineers and architects/ Philip Garrison.- Oxford: Blackwell, 2005. xiii, 278 p. [624.9 G242B]

-Weathering behaviour of wood- faced construction materials/ K. de la Caba ... [et al]. In 'Construction and Building Materials'. 2007, June; Vo1.21, No.6: P. 1288-1294.

-Gangei S., 1989. A study of greep of wood. Taking into account the influence on constant as well as cyclically varying relative humidity. Doctoral thesis, institute of building materials, the royale institute of thechnology, Stockholm, Sweden. 

-Gangei S. and Toratti, T., 1993. Long term bending creep of wood in cyclic relative humidity. Wood science and thechnology, Springer verlag 27:94-95.  

-H.L. Frandsen, Wood Science and Timber Engineering, Paper No. 1 (annual report), Dept. of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University, Denmark 2005.