شناسایی ترکیبات حاصل از روغن¬های پیرولیزی چوب بلوط، صنوبر و باگاس در دمای 573 درجه کلوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در بیشتر کشورها، تبدیل زیست توده به سوخت­های زیستی که مخلوطی از انواع الکل­ها و ترکیب­های فنلی را در خود دارد، مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی ترکیب­های شیمیایی حاصل از پیرولیز چوب بلوط، صنوبر و باگاس در دمای 573 درجه کلوین و در راکتور بستر ثابت انجام گردید. شناسایی ترکیبات در مایعات استخراج شده با مشتق­سازی و استفاده از دستگاه GC/MS و مطالعه طیف‏های جرمی انجام شد. مواد متنوعی در این آزمایش مورد شناسایی قرار گرفتند که بیشترین مواد استحصال شده در چوب بلوط 1- فنانترن کربوکسیلیک اسید، در چوب صنوبر 1، 2- بنزن دی کربوکسیلیک اسید بیس(2- اتیل هگزیل) استر و در باگاس، لووگلوکوزان بود که به‌ترتیب 42، 50 و 27 درصد از وزن محصولات واکنش را تشکیل می‏داد.

کلیدواژه‌ها