نویسنده = حمید رضا تقی‌یاری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ظرفیت تحمل تنش کششی و فشاری با اتصال دهنده فلزیv– شکل در اتصالات گوشه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 621-633

10.22092/ijwpr.2016.106763

حمید رضا تقی‌یاری؛ محمد غفرانی؛ فرزاد اربابی قمصری


3. بررسی تاثیر نانو ذرات بنتونیت بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 266-274

10.22092/ijwpr.2014.5689

غنچه رسام؛ حمید رضا تقی‌یاری؛ براتعلی کشته‌گر


4. بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 252-265

10.22092/ijwpr.2013.2791

آذر حقیقی پُشتیری؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی نقی کریمی


5. بررسی اثر شدت خشک کردن و مقدار رطوبت بر ضریب نفوذپذیری طولی چوب کششی و چوب نرمال صنوبر (Populus nigra)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 477-485

10.22092/ijwpr.2011.117207

محمد مهدی پرهیزکاری؛ اصغر طارمیان؛ حمید رضا تقی‌یاری؛ علینقی کریمی