دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه با استفاده از ساقه نخود زراعی

حسین رنگ آور؛ بهزاد بازیار؛ حامد اکبری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 224-237

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2786

چکیده
  چکیده در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه نخود، در ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه به‌صورت خالص در لایه رویی با خرده‌چوب صنعتی در لایه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه نخود با خرده‌چوب صنعتی به‌ترتیب در سه سطح (25 درصد ساقه نخود: 75 درصد خرده‌چوب)، (40 درصد ساقه نخود: 60 درصد خرده‌چوب) و (55 درصد ساقه نخود: 45 درصد ...  بیشتر

بررسی تأثیر افزایش اوره به چسب اوره فرم‌آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

کاظم دوست حسینی؛ رباب غفاری

دوره 27، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 649-654

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.109623

چکیده
  در این پژوهش، اثر افزایش مقدار اوره به چسب اوره­فرم­آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده‌چوب ساخته شده با این چسب بررسی شد. مقدار اوره‌ی افزوده شده به چسب در چهار سطح صفر، 1/4، 2/8 و 16 درصد (نسبت اوره به ماده­ی خشک چسب) و دمای پرس در دو سطح 170 و 180 درجه‌ی سانتی‌گراد به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند و تأثیر آنها بر خواص ...  بیشتر

تأثیر کاربرد هرس باغ‌های انار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از نی (Phragmites australis Sp.)

رضا حاجی حسنی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117078

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد نی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از هرس باغ‌های انار انجام شد. تخته‌های آزمایشگاهی در شرایط دو تیمار زمان پرس (در سه سطح 3، 4 و5 دقیقه) و ترکیب ماده اولیه (در چهار سطح 1- 100% نی، 2- 75% نی و 25% سرشاخه‌های انار 3- 50% نی و 50% سرشاخه‌های انار، 4- 25% نی و 75% سرشاخه‌های انار) به‌عنوان عوامل ...  بیشتر