دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی (Populus nigra) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه مواد آلی موجود در برگ چنار(Platanus orientalis) و برگ کاج الداریکا (Pinus eldarica) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

سید اسحاق عبادی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 261-270

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.353990.1670

چکیده
        این تحقیق با هدف شناسایی و ‏مقایسه اجزاء شیمیایی مواد آلی موجود در برگ چنار (Platanus orientalis) و برگ کاج الداریکای (Pinus eldarica) دست­کاشت ‏با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و ‏طیف­سنجی جرمی انجام شد. در این تحقیق تعداد 20 نمونه آزمونی از برگ درخت چنار و‎ ‎کاج الداریکا دست­کاشت، به‌صورت ‏تصادفی از منطقه شهری ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی

رضا حاجی حسنی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی؛ پرویز ناوی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107597

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اصلاح بخارگرمایی(Hygro-Thermal Treatment) چوب صنوبر(Populus deltoides) بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن انجام گرفت. در این بررسی تیمار بخارگرمایی در دماهای 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان‌ ماندگاری صفر، 20 و 40 دقیقه انجام شد. آزمون‌های فیزیکی؛ شامل اندازه‌گیری افت وزن و کلاپس ناشی از تیمار، تغییرات دانسیته، ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیب‌های فنولی موجود در مواد استخراجی چوب اقاقیا و لیلکی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 755-762

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4465

چکیده
  لیلکی و اقاقیا از گونه‌های موجود در جنگل‌های کشور هستند که چوب بسیار بادوامی دارند. برای شناسایی ترکیبات موجود در چوب این گونه‌ها، در این تحقیق سه دیسک از هر گونه به صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب گردید. برای تهیه نمونه‌های آزمونی همگن، از هر دیسک طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و بعد آردها با ...  بیشتر