کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های مقاومتی
تعداد مقالات: 9
4. تأثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی‌های مکانیکی چند‌سازه الیاف چوب – پلی‌پروپیلن

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

10.22092/ijwpr.2014.4914

پوریا رضایی نیارکی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


5. ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 655-663

10.22092/ijwpr.2012.109624

سیما ُُُُسپهوند؛ میثم زاهدی؛ سمانه وبلکی؛ تقی طبرسا


6. ویژگی‌های کاغذ مرغوب از ‌الیاف ضایعات ‌پارچه‌های ‌‌پنبه‌ای

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 434-444

10.22092/ijwpr.2012.116107

مجید فرضی؛ علی اکبر عنایتی؛ داوود پارساپژوه


9. مطالعه ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP و APMP کاه‌گندم در استان گلستان

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 32-47

10.22092/ijwpr.2010.117264

سعید کامرانی؛ احمد رضا سرائیان؛ ایمان اکبرپور