نویسنده = آزادی، مهرناز
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ‌های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 345-358

10.22092/ijwpr.2017.113143

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محمد محمدی پور؛ محسن محمدی آچاچلویی


2. بررسی تأثیرات قارچ‌کش تیوفانات متیل بر ویژگی‌های بصری و ساختاری کاغذ

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-274

10.22092/ijwpr.2017.113142

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی؛ محسن محمدی آچاچلویی