دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1398، صفحه 157-311 
6. تأثیر ذخیره سازی و رنگبری الیاف پنبه بر ثبات ویژگیهای نوری کاغذ اوراق بهادار

صفحه 217-227

علی قاسمی چهاردهی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ قاسم اسدپور


9. ویژگی‌های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

صفحه 255-262

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری


10. تاثیر شکل جان و نوع بال بر مقاومت خمشی تیرهای I شکل

صفحه 263-275

مرتضی ناظریان؛ علیرضا رضائیان؛ محمد شمسیان


12. کارایی روش سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر فرآیند تولید کربوکسی متیل سلولز از صنوبر

صفحه 290-301

میلاد پولادی؛ سید حسن شریفی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ مصطفی نیکخواه دافچاهی