نویسنده = داود افهامی سیسی
تعداد مقالات: 3
1. اشباع پذیری چوب راش و کاج با اسید پیرولیز تهیه شده از گونه‌های مختلف چوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1399

10.22092/ijwpr.2020.341610.1599

فرهود فیروزبهی؛ داود افهامی سیسی؛ یحیی همزه؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی


3. اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-49

10.22092/ijwpr.2019.123839.1499

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی