دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس

کژال مرادیان گیلان؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هریرت سیکستا

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 409-423

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.126944.1559

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر پیش استخراج‌های آب داغ و قلیا بر روی ویژگی‌های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون باگاس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با خمیرکاغذسازی سودا مقایسه شد. پیش استخراج قلیای 10% در مدت زمان 30 دقیقه با میزان بازده کل 7/94 درصد و بازده هولوسلولز برابر با 6/71 درصد و پیش استخراج آب داغ، با نسبت مایع به باگاس 10 به 1 در مدت زمان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.123839.1499

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.45.66.1.1575.1575 در این تحقیق، سرعت رشد کپک بر روی پوشش‌های پلی یورتان و دیترول حاوی دو نوع آفت‌کش طبیعی (اسانس آویشن شیرازی) و سنتزی (3-ید2-پروپینیل-N بوتیل کربامات،IPBC) که به دو صورت معمولی و میکروکپسوله شده به ترکیب آنها اضافه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سنتز میکروکپسول‌ها با پوسته پلیمری متیل متاکریلات با استفاده از روش ...  بیشتر

تبدیل شیمیایی
ساخت و بررسی خواص آئروژل لیگنوسلولزی از کلش ساقة برنج

عاطفه رحیمی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 124-133

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125265.1524

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.124.66.1.9.1580 در این تحقیق از پسماندهای کلش ساقة برنج به‌عنوان مادة لیگنوسلولزی تجدیدپذیر برای تولید آئروژل لیگنوسلولزی نانو ساختار استفاده شد. بدین منظور، ابتدا پودر کلش برنج در محلول قلیایی آب – هیدروکسید سدیم تیمار شد و مخلوط حاصل با توالی انجماد – ذوب، تبادل حلال و در آخر با خشک‌کن انجمادی به آئروژل لیگنوسلولزی ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
اثر پیش تیمارشیمیایی پسماند صنعتی ریشه شیرین بیان بر ویژگی های ساختاری خمیر آن از منظر پالایش زیستی

زهرا تک زارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 518-529

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110712.1419

چکیده
  در این تحقیق، ابتدا ریشه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) که در کارخانه لیکوریس کرمان عصاره‌گیری شده بود، به‌صورت تفاله صنعتی به عنوان ماد اولیه تهیه گردید. پس از پیش‌هیدرولیز، تفاله مذکور با اسید سولفوریک 2% بر اساس وزن خشک نمونه در دمای C̊ 130 و در زمان 60 دقیقه، عملیات پخت سودا در دمای C̊ 170، غلظت مواد شیمیایی 20%، و در چهار زمان 15، 30، 45 و 60 دقیقه ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان با استفاده از ترکیبات سیلانی به روش سل‌ژل‌

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ علی عبدالخانی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 322-333

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.108093.1367

چکیده
  در این تحقیق بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی اورتان بر روی چوب صنوبر (Populus nigra) با استفاده از پوشش میانی نانو سیلانی به روش سل‌ژل برای کاربرد در فضای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌هایی به ابعاد 2×10×15 میلیمتر مطابق با استاندارد 5-927 EN بریده شد. پس از اصلاح سطح نمونه‌ها با پوشش سل‌ژل تترا اتوکسی سیلان، ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

جابر حسین زاده؛ علی عبدالخانی؛ محمد امامی نسب؛ حمید خدابنده لو؛ محمد احمدی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 653-661

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101564

چکیده
  در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب ...  بیشتر

مطالعه لیگنین تخریب نوری شده و ترکیبات مدل لیگنین با استفاده از روش طیف سنجی زیر قرمز کل تضعیف شده(ATR-FTIR)

احمد میرشکرایی؛ جلیل لاری؛ فاطمه مستغنی؛ علی عبدالخانی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 343-353

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.6185

چکیده
  چکیده در این مطالعه رفتار نوری نمونه‌های لیگنین یورکمن متیله شده و متیله نشده صنوبر با دو نمونه ترکیب مدل لیگنین فنولی و غیر فنولی دارای اتصالβ-O-4  مقایسه شده است. برای این منظور پس از آغشته ‌‌سازی و انتقال چهار نمونه بر روی زمینه سلولزی خالص (کاغذ واتمن) و پرتو‌دهی در زمان‌های 5، 10، 15 و 20 ساعت با نور فرابنفش و مرئی، تغییرات انجام ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

فرزانه شیرعلیزاده؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ محمد لایقی؛ سعید مهدوی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 484-492

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.7621

چکیده
  این تحقیق با هدف ساخت نمونه­های آزمایشگاهی کاغذ شفاف با روش پالایش شدید انجام شد. برای این منظور، خمیرکاغذ سودای رنگ‌بری شده باگاس به‌منظور حذف کامل گروه­های رنگ‌ساز باقیمانده تحت تیمار رنگ‌بری تکمیلی با توالی DED قرار گرفت. سپس این خمیرکاغذ برای دستیابی به درجه روانی 55، 130، 200 و260 میلی­لیتر (CSF)(استاندارد کانادایی) توسط PFI پالایش ...  بیشتر

تهیه چندسازه سلولز- نایلون در مرحله مایع با کمک امواج ماکرویو

ابراهیم حجتی مروست؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 732-741

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4463

چکیده
  در این مطالعه به بررسی انحلال و ساخت چندسازه سلولز- نایلون در مرحله مایع پرداخته شد. به این منظور حلال یونی BMIMCl در آزمایشگاه سنتز و برای انحلال مورد استفاده قرار گرفت. پس از انحلال پلیمرها، چندسازه سلولز- نایلون به صورت فیلم تهیه و پس از آماده‌سازی، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی شامل شفافیت، جذب آب، واکشیدگی ضخامت، نفوذپذیری بخار ...  بیشتر

خواص دی الکتریک خمیرکاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن

کژال مرادیان گیلان؛ lمحمد آزاد فلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2937

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های دی­الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه‌روانی خمیرکاغذها در دو سطحml 25±400 و ml 25±200، کاغذهای دست­ساز با وزن پایه 60 g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته­سازی با روغن ...  بیشتر

بررسی تأثیر دو احیاءکننده سدیم بورهیدرید و سدیم هیدروسولفیت بر ساختارهای شیمیایی لیگنین قلیایی کرافت صنوبر و سودای باگاس به وسیله طیف‌بینی FT-IR

جعفر عظیم وند؛ سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 556-568

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.116219

چکیده
  در این تحقیق تغییرات شیمیایی گروه‌های عاملی کربونیل (C=O) و پیوند دوگانه (C=C) در ساختارهای لیگنین کرافت صنوبر و سودای باگاس در اثر کاهنده‌های سدیم بورهیدرید (NaBH4) و سدیم هیدروسولفیت (Na2S2O4) بر این دو ترکیب و بعد پرتودهی با تابش UV، به وسیله طیف‌بینی  FT-IR مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش به‌وسیله ترکیب‌های شیمیایی ...  بیشتر

شیمی چوب
مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین های چوب آسیاب شده (MWL) و آنزیمی (CEL) تهیه شده از چوب صنوبر

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی

دوره 23، شماره 2 ، مهر 1387، ، صفحه 102-122

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117409

چکیده
  در این مطالعه از یک روش جدید برای جداسازی و تخلیص لیگنین چوب صنوبر بوسیله آنزیم استفاده شد. لیگنین آنزیمی بدست آمده با روش متداول جداسازی لیگنین یعنی روش یورکمن(MWL) از لحاظ ساختار شیمیایی مورد مقایسه قرار گرفت. مطالعه شیمیایی لیگنین‌ها با استفاده از فنون طیف سنجی FT-IR و NMR کمی به همراه آنالیز اولیه مولکولی و توزیع وزن مولکولی انجام گرفت. ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
مکانیزم آهاردهی کاغذ تست لاینر، با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و روزین پراکنده، در شرایط خنثی

یحیی همزه؛ محمد حسن اختراع؛ علی عبدالخانی؛ سهیلا ایزدیار؛ کامبیز پورطهماسی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 40-49

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117402

چکیده
  در این تحقیق اثر هر یک از پارامترهای مؤثر بر آهاردهی کاغذ تست لاینر در شرایط خنثی با استفاده از آهاردهی روزین- پلی آلومینیم کلراید در دو توالی آهاردهی معکوس و آهاردهی پیش مخلوط‌سازی در شرایط مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که آهار‌دهی به روش پیش مخلوط‌سازی در مقایسه با روش آهاردهی معکوس کارایی بیشتری دارد. به علاوه اثر مستقل مقدار ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی پتانسیل بازهای آلی در تهیه خمیرکاغذ از باگاس

اقدس ٌصادقی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ احمد میرشکرایی؛ علینقی کریمی

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1386، ، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2007.117427

چکیده
  تهیه خمیرکاغذ از باگاس با استفاده از بازهای آلی تترامتیل ‌آمونیوم ‌هیدروکسید (TMAH) و اتیلن‌دی‌آمین(EDA) در مقایسه با پختهای سودا و سودا ـ آنترا کینون بررسی شده است. ویژگیهای خمیرهای حاصل, شامل عدد کاپا، وازده، بازده، خواص‌نوری و خواص ‌مکانیکی اندازه‌گیری شدند. در شرایط یکسان خمیرسازی،‏‏ْ عدد‌ کاپای پختهای حاوی TMAH بسیار کمتر ...  بیشتر