دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مدیریت و اقتصاد چوب
تاثیر توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری

امیر رضا طاهری؛ عباس تمجیدی؛ آژنگ تاج دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.357201.1706

چکیده
     سابقه و هدف: سازمانها برای افزایش عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی به شاخص های  بازاریابی، نوآوری و یادگیری  وابسته است. با بهره گیری از توانمندی های مناسب بازاریابی و نوآوری ، علاوه بر سودآوری و مزیت رقابتی ، طولانی شدن چرحه حیات محصول و پایداری در صحنه رقابت برای سازمانها فراهم می شود.تغییرات سریع ئر فناوری های تولیدی لزوم ...  بیشتر

اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد در صنعت مبلمان چوبی ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری)

احمدرضا عربی؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی؛ محمد نقی ایمانی؛ امیر لشگری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.355958.1696

چکیده
  به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی بالاتر، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد گوناگون مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری، این پژوهش انجام شد. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کمی و کیفی شامل خبرگان، متخصصان در زمینه‌های مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت، مدیران و مهندسان عملیاتی شرکت‌های ...  بیشتر

اثر زمان برداشت بر عملکرد تولید کنف و کیفیت لاینر رویه کارتن

سعید مهدوی؛ محمد هادی رضوانی

دوره 36، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.343118.1618

چکیده
  براساس پیشینه کشت کنف در ایران، این گیاه صنعتی می‌تواند نقش مهمی در تأمین کمبود الیاف بکر کاغذ و مقوا بازی کند. دوره برداشت کنف یکی از نکات مهم از لحاظ اقتصادی-تکنیکی است، لذا در این مطالعه، مقدار رشد کنف تیپ کوبا و نسبت وزنی پوست، مغز و پیت طی سه دوره برداشت 5، 6 و 7 ماه اندازه‌گیری شد و عملکرد کنف براساس دوره آخر برداشت تعیین شد. برای ...  بیشتر