نویسنده = رامین ویسی
تعداد مقالات: 13
8. تاثیر رنگبری بدون کلر(ECF) بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 349-361

10.22092/ijwpr.2016.105981

رامین ویسی؛ ربیع بهروز؛ ایمان خواجه علی