دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب تبریزی (Populus nigra) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364731.1767

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و فرآوردهای چوبی و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، زراعت چوب با گونه های تند رشد مانند صنوبر و تبریزی جایگاه ویژه و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب تبریزی و صنوبر انجام شد. ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر اسپری نانوکیتوزان، نانو سلولز و DTPA بر ویژگی‌های نوری کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ عیسی رضازاده؛ سید اسحق عبادی

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.364606.1766

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و مقوا و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، تولید کاغذ از خمیرکاغذ های پربازده و مکانیکی جایگاه ویژه و خاص خود را پیدا کرده است. این خمیرکاغذها راندمان بیش از 85 درصد دارند و مقدار ماده چوبی حل شده در آن ها کمتر از خمیرهای شیمیایی و نیمه شیمیایی است، اما بعلت وجود لیگنین، ...  بیشتر

شیمی چوب
شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملج با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ مجید کیائی؛ سید سجاد اشرفی؛ امین جوربندیان

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2023.360650.1737

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به‌صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست چنار (Platanus orientalis) دست کاشت با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

رامین ویسی؛ سید اسحاق عبادی؛ سید سجاد اشرفی

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 229-238

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358036.1713

چکیده
  چنار (Platanus orientalis) یکی از درختانی است که در پارک­ها و فضاهای سبز شهری و جنگل­های اطراف شهر تهران و همچنین سایر شهرهای ایران کاشته می­شود. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب و پوست چنار دست کاشت انجام شد. به همین منظور، تعداد سه اصله درخت چنار دست کاشت به­صورت تصادفی از منطقه شهری تهران انتخاب ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیب‌های آلی موجود در چوب و پوست ممرز (Carpinus betulus) و انجیلی (Parrotia persica) با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

رامین ویسی؛ محمد حسین حبیب پوریان

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 150-165

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.355529.1692

چکیده
  این تحقیق برای شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست ممرز و انجیلی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی انجام شد. به همین منظور، نمونه‌های آزمونی از این دو گونه و از منطقه جنگل­داری نوشهر به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. ابتدا طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI، از چوب و پوست این ‌گونه­ها (هر یک به‌صورت جداگانه) ...  بیشتر

تاثیر سامانه پلی‌آلومینیم کلراید(PAC) و نانو بیوپلیمر‌ی کیتوزان بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

عیسی رضازاده؛ رامین ویسی؛ مجتبی سلطانی؛ عبدالله نجفی؛ سید اسحاق عبادی

دوره 36، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 368-381

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.353442.1662

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از پلی آلومینیم کلراید (PAC) و نانوکیتوزان بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس پلی آلومینیم کلراید به صورت پودر سفید رنگ و در 4 سطح 0، 5/0، 1و 5/1 درصد استفاده ...  بیشتر

تاثیر استفاده از نشاسته کاتیونی و بنتونیت بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی

رامین ویسی؛ کیومرث وقاری

دوره 36، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 404-416

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.351574.1631

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از نشاسته کاتیونی و نانورس(بنتونیت) بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرکاغذ بازیافتی از کارخانه کاوه واقع در شهرستان ساوه به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. نانورس در 3 سطح 0 ،3/0 و 6/0 درصد استفاده گردید. سپس نشاسته کاتیونی با 4 سطح 5،1،0/1و2درصد و ...  بیشتر

بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست توت با استفاده از فنون جذب اتمی شعله و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ بهروز ملکیان؛ مسیح مسعودی فر

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 283-293

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.351348.1627

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست توت انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی ازگونه توت منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب و پوست این گونه آرد و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ابتدا با کمک اسید نیتریک 65 درصد، مواد محلول موجود ...  بیشتر

تاثیر سامانه بیوپلیمری کیتوزان و نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP )

رامین ویسی؛ یوسف یوسفی گلوردی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.128617.1584

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از کیتوزان و نانوسلولز بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس نانو الیاف سلولزی به صورت ژل سفید رنگ و در 3 سطح 0 ،2 و 3 درصد استفاده گردید. همچنین کیتوزان در ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125647.1536

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و شیردار انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از چوب افرا پلت و شیردار منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب این دو گونه آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی از دستگاه جذب اتمی استفاده ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی؛ فرزاد یوسفی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110421.1406

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی انجام شد. به همین منظور، نمونه های آزمونی توسکا ییلاقی و قشلاقی از منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. به طوری که ابتدا طبق آزمون های استاندارد TAPPI از چوب توسکا ییلاقی و قشلاقی آرد چوب و مواد استخراجی توسط حلال استن جداسازی گردید. سپس باقیمانده ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی و مقایسه ویژگی‌های خمیر‌کاغذ سودای باگاس رنگبری شده با توالی های کاملا بدون کلر(TCF) و بدون کلر(ECF

رامین ویسی؛ علیرضا باقری

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 473-485

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.108836.1377

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه اثرات رنگبری کاملا بدون کلر(TCF) و بدون کلر(ECF) بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ سودای باگاس انجام شد. به همین منظور مقداری خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس به صورت تصادفی از کارخانه پارس اهواز انتخاب شد. سپس این خمیرکاغذ ها با توالی های یک، دو و سه مرحله ای P، OP ، OPY ، P(PE)O، EHP و H(PE)O با استفاده ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP ) رنگبری شده با توالی های اکسیژن، پروکسید هیدروژن و دی تیونیت سدیم

رامین ویسی؛ محمد رضا سلیمی فر

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 311-321

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.105625.1330

چکیده
  این تحقیق با هدف تاثیر رنگبری کاملاً بدون کلر (TCF) بر ویژگی های نوری و مقاومتی کاغذ حاصل از خمیرکاغذCMP انجام شد. به همین منظور مقداری خمیر رنگبری نشده شیمیایی- مکانیکی((CMP به صورت تصادفی از کارخانه چوب و کاغذ مازندران انتخاب شد. سپس این خمیرها با توالی های دو و سه مرحله ای OP، OPY، PYو P(OE)O و با استفاده از اکسیژن(O)، پروکسید هیدروژن(P)،استخراج ...  بیشتر

شیمی چوب
بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو با استفاده ازفنون جذب اتمی، کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 275-286

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109582

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست بلوط بلند مازو انجام شد. به همین منظور نمونه های آزمونی از گونه بلوط بلند مازوی منطقه جنگل‌داری نوشهر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس طبق آزمون های استاندارد TAPPI از درون چوب، برون چوب و پوست بلوط بلند مازو آرد چوب و خاکستر تهیه شد. برای تعیین یون های فلزی، ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی و مقایسه ویژگی های کاغذ روزنامه حاصل از خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) رنگبری شده چوب نارنج و زبان گنجشگ

رامین ویسی؛ محمد نیک کار؛ حمید رضا سالاریان

دوره 31، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 569-580

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106287

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از خمیرکاغذ CMP رنگبری شده چوب نارنج و زبان گنجشگ به عنوان جایگزین تمام یا بخشی از خمیرکاغذ CMP کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای تولید کاغذ روزنامه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا با شرایط پخت کارخانه مذکور و با Na2O 101گرم برلیتر، در دمای 165 و در زمان پخت 70 دقیقه، از چوب نارنج و زبان گنجشگ خمیرکاغذ CMP با راندمان ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
تاثیر رنگبری بدون کلر(ECF) بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ سودای باگاس

رامین ویسی؛ ربیع بهروز؛ ایمان خواجه علی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 349-361

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.105981

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر رنگبری بدون کلر(ECF) بر ویژگی های نوری و مقاومتی کاغذ حاصل از خمیر کاغذ سودای باگاس انجام شد. به همین منظور مقداری خمیر رنگبری نشده باگاس به صورت تصادفی از کارخانه پارس انتخاب شد. سپس این خمیرها با دو توالی OD(EP)P و OD(EP)D و با استفاده از اکسیژن و دی اکسید کلر و پروکسید هیدروژن رنگبری گردید. از خمیرکاغذ های رنگبری ...  بیشتر

بررسی امکان استفاده از چوب پسماندهای هرس کیوی برای تولید خمیرکاغذکرافت و کاغذ لاینر

رامین ویسی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 408-418

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12998

چکیده
  در این تحقیق از پسماندهای هرس سرشاخه کیوی غرب مازندران (منطقه تنکابن)، مقداری خرده چوب به صورت تصادفی انتخاب و خمیر کاغذ کرافت با بازده 53 درصد و در زمان پخت 105 دقیقه تهیه شد. از خمیر کاغذ های کرافت کیوی و خمیرکاغذکرافت تولیدی کارخانه چوکا (نمونه شاهد)، ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت مخلوط، کاغذ لاینر کرافت تهیه و سپس خواص نوری و مقاومتی ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی و مقایسه ویژگی های کاغذ روزنامه حاصل از خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) بامبو و نی

رامین ویسی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 256-265

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.10782

چکیده
  این تحقیق با هدف استفاده از خمیر شیمیایی-مکانیکی(CMP) نی و بامبو برای تولید کاغذ روزنامه انجام شد. به همین منظور حدود20 کیلوگرم ساقه بامبو(خیزران) و نی از غرب مازندران به صورت تصادفی تهیه و خرد گردید، سپس بااستفاده از شرایط پخت کارخانه چوب وکاغذ مازندران و با زمان پخت120 دقیقه(بامبو) و 31 دقیقه(نی) خمیرکاغذ CMP با بازده 85 درصد تهیه گردید. از ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی امکان استخراج، شناسایی و حذف یون های فلزی و رزین های موجود در خمیر باگاس رنگبری شده با توالی های ECF

رامین ویسی؛ ایمان خواجه علی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 72-84

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.10777

چکیده
  این تحقیق با هدف استخراج، شناسایی و حذف یون های فلزی و رزین های موجود در خمیر باگاس رنگبری شده با توالی های ECFانجام شد . برای این منظور، نمونه های آزمونی بصورت تصادفی از خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس کارخانه پارس انتخاب شد. در مرحله اول آرد خمیرهای کاغذ، درصد خاکستر و مواد آلی( استخراجی) نمونه ها با استفاده از آزمون های استاندارد ...  بیشتر

شیمی چوب
استخراج، شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب اکالیپتوس به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

میلاد تاجیک؛ رامین ویسی؛ مجید کیایی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 644-652

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8480

چکیده
      این تحقیق با هدف استخراج، شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس انجام شد. به این منظور سه اصله درخت سالم از جنگل­های نوشهر قطع و نمونه­ها به آرد چوب تبدیل شد. سپس مواد استخراجی محلول در حلال استون بر طبق آزمون­های استاندارد TAPPI تهیه و بعد به داخل یک ویال شیشه­ای ...  بیشتر

شناسایی و مقایسه ترکیب‌های فنولی موجود در مواد استخراجی چوب اقاقیا و لیلکی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

رامین ویسی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 755-762

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4465

چکیده
  لیلکی و اقاقیا از گونه‌های موجود در جنگل‌های کشور هستند که چوب بسیار بادوامی دارند. برای شناسایی ترکیبات موجود در چوب این گونه‌ها، در این تحقیق سه دیسک از هر گونه به صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب گردید. برای تهیه نمونه‌های آزمونی همگن، از هر دیسک طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و بعد آردها با ...  بیشتر