دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
پتانسیل استفاده از کوب ذرت (Corncob) و چوب صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در تولید نانو چندسازه های چوب پلاستیک

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ علی نوربخش؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 146-162

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2024.365069.1770

چکیده
  سابقه و هدف: استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزیک کشاورزی به‌عنوان مواد خام تکمیلی برای تولید محصولات کمپوزیت چوب می‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشد. این امر امکان‌پذیر خواهد بود اگر محصول تولیدی دارای کیفیت مطلوب و استاندارد باشد. بااین‌حال، با توجه به اینکه نوع مواد چوبی می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر خواص فیزیکی و مکانیکی ...  بیشتر

بررسی ویژگی های مکانیکی چندسازه کنف- سیمان

سامان قهری؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 141-149

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.357410.1707

چکیده
  در این تحقیق به منظور به دست آوردن بهترین درصدهای مورد استفاده در ساخت فرآورده سیمانی، از مغز کنف و مخلوط مغز و پوست کنف با درصدهای (10، 15 و 20) چندسازه چوب سیمان ساخته شد. کلریدکلسیم به عنوان تسریع کننده و سیمان پرتلند تیپ 2 در ساخت چندسازه سیمانی استفاده گردیدند. کلرید کلسیم و آب با هم مخلوط شدند و بعد ذرات کنف (مغز کنف و مخلوط مغز و پوست ...  بیشتر

تاثیر اصلاح بخارگرمایی بر ویژگی‌های سطحی و فرم‌های شکست چوب صنوبر

رضا حاجی حسنی؛ سامان قهری؛ کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سیده معصومه زمانی

دوره 36، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 132-143

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.353262.1656

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی‌های سطحی و فرم‌های شکست چوب صنوبر اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی بود. عوامل متغیر در این بررسی شامل دمای بخارگرمایی (سه سطح 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد) و زمان ماندگاری (دو سطح 20 و 40 دقیقه) بودند که تاثیر آنها بر زاویه تماس و زبری سطح نمونه‌های چوبی، قبل و بعد از پرداخت سطح نمونه‌ها مورد بررسی قرار ...  بیشتر

بررسی تاثیر نانو ولاستونیت بر خواص کاربردی چند سازه پایه گچی ساخته شده با کاه برنج

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ مجتبی رضانژاد

دوره 36، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 14-25

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.352257.1645

چکیده
  در این مطالعه امکان ساخت تخته های پایه گچی از تراشه های کاه برنج با سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر در این تحقیق درصد نانو در سه سطح صفر، 3 و 7 درصد و همچنین نسبت اختلاط کاه برنج به گچ در سه سطح (5:95، 10:90 و 85:15 درصد) در نظر گرفته شد. با این ترتیب با احتساب 9 تیمار، در مجموع 27 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. جرم مخصوص هدف gr/cm310/1 در نظر گرفته ...  بیشتر

تولید نانو کامپوزیتهای چوب پلاستیک با استفاده از پسماند های کشاورزی و ضایعات پلیمری شهری

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی؛ سامان قهری؛ فرداد گلبابائی

دوره 35، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 392-406

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.342818.1609

چکیده
  در این پژوهش خواص مقاومتی نانو کامپوزیت چوب پلاستیک تولید شده با استفاده از 5 سطح پسماند های سلولزی ( باگاس ، ساقه ذرت ، ساقه برنج ، ساقه آفتاب گردان و ساقه کلزا )، سه سطح مواد نانویی ( نانولوله های کربنی ، نانو سیلیس ، نانو رس ) و ضایعات پلیمری شهری (پلی‌پروپیلن PP و پلی اتیلن سنگین HDPE و غیره ) مورد بررسی قرار گرفت. بمنظور اتصال شیمیایی کامپوزیتهای ...  بیشتر

کاربرد باگاس در چند سازه پایه گچی تقویت شده با نانو ولاستونیت

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله خادمی اسلام

دوره 35، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 138-151

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.341978.1602

چکیده
  در این تحقیق به بررسی اثر نانو ولاستونیت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مرفولوژی چند سازه ساخته شده از باگاس و گچ پرداخته شد. نسبت اختلاط باگاس به گچ، در سه سطح (80:20، 70: 30 و40:60 درصد) و نانو ولاستونیت در سه سطح صفر ، 3 و 7 درصد به عنوان عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شد. ضخامت تخته های آزمونی 16 میلی متر، دانسیته کیک تمام تخته ها مقدار gr/cm310/1 در ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تاثیر اصلاح شیمیایی پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ سیده معصومه زمانی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 435-447

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.126382.1544

چکیده
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.435.69.4.1578.1603 هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمار شیمیایی الیاف صنوبر (Populous deltoides) بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب- پلاستیک تولید شده به روش تزریق قالبی بود. نمونه‌های چوب- پلاستیک با استفاده از پلی‌پروپیلن و با در نظر گرفتن 3 سطح مختلف شدت استیلاسیون (صفر، 7/14 و 5/19 درصد)، 2 سطح مقدار الیاف (30 و 40 درصد) و دو سطح کاربرد مالئیک ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر نانو ژل ولاستونیت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه باگاس – سیمان

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ هادی قاسمی؛ مجتبی رضانژاد

دوره 34، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 397-408

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.126987.1560

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر نانو ژل ولاستونیت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی چند سازه ساخته شده از باگاس و سیمان پرداخته شده است. نسبت اختلاط باگاس به عنوان ماده لیگنوسلولزی با سیمان پرتلند، در سه سطح (85:15، 25: 75 و65:35 درصد) و نانو ولاستونیت در سه سطح صفر ، 3 و 7 درصد به عنوان عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شد. دانسیته کیک تمام تخته ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
فرآورده مرکب چوب - پلاستیک )رابطه واکنشهای شیمیایی با خواص مکانیکی(

امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 27-37

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117077

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه تأثیر گروه‌های شیمیایی تشکیل شده طی فرایند ساخت چوب پلاستیک بر ویژگی‌های مکانیکی انجام شده است. در این بررسی ترکیب شرایط مختلف مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت ساخت مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی‌های مکانیکی فرآورده مرکب‌ اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، و طیف‌سنجی ...  بیشتر

تأثیر کاربرد هرس باغ‌های انار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از نی (Phragmites australis Sp.)

رضا حاجی حسنی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117078

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد نی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از هرس باغ‌های انار انجام شد. تخته‌های آزمایشگاهی در شرایط دو تیمار زمان پرس (در سه سطح 3، 4 و5 دقیقه) و ترکیب ماده اولیه (در چهار سطح 1- 100% نی، 2- 75% نی و 25% سرشاخه‌های انار 3- 50% نی و 50% سرشاخه‌های انار، 4- 25% نی و 75% سرشاخه‌های انار) به‌عنوان عوامل ...  بیشتر

مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 114-128

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117095

چکیده
  در این تحقیق، ویژگی‌های الیاف پنج رقم‌ اصلی نیشکر کشت شده در مزارع جنوب ایران شامل: Cp57-614، sp70-1143، cp69-106، cp48-103 و nco310 مورد مقایسه قرار گرفتند. ویژگی‌های مقایسه شده شامل ابعاد الیاف، ضرایب کاغذ‌سازی، بازده ‌الیاف، جرم‌مخصوص و ترکیب شیمیایی بودند. بلندترین طول الیاف مربوط به رقم cp69 با میانگین 55/1 میلیمتر و کمترین آن مربوط به‌رقم cp57 با ...  بیشتر

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه کاج ‌تدا (Pinus taeda L.) در رویشگاههای شمال کشور

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 178-187

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117100

چکیده
  کاج ‌تدا ( Pinus Teada L. ) از سوزنی‌برگانی است که طی حدود چهل سال گذشته در ایران کشت شده و به‌عنوان یک منبع چوبی الیاف بلند جهت تولید کاغذ و صنایع چوب مورد توجه است. با توجه به نقش مقاومت مکانیکی در ویژگی‌های ساختمانی، این تحقیق، به‌منظور تعیین مقاومت‌های مکانیکی این گونه چوبی و تعیین امکان استفاده از آن در صنایع چوب انجام شد. جهت اجرای ...  بیشتر

پتانسیل استفاده از الیاف چوب توسکا در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 26-38

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117261

چکیده
  در این بررسی از چوب گونه توسکا، با استفاده از سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه، الیاف تهیه شده و سپس با اعمال دو زمان پرس 4 و6 دقیقه و دو میزان مصرف چسب 9 و 11 درصد، تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) به روش خشک تهیه گردید. از ترکیب عوامل فوق 12 ترکیب شرایط بوجود آمده و برای هر ترکیب 3 تخته (تکرار) و در مجموع 36 تخته ساخته شد. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
خصوصیات خمیر کاغذ کرافت سکویا سمپرویرنس(Sequoia sempervirens)

عباس فخریان؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117115

چکیده
  در این بررسی خصوصیات خمیر کاغذ و کاغذسازی درخت سوزنی‌برگ سکویا سمپرویرنس از ایستگاه تحقیقات چمستان نور استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. میانگین جرم ویژه نسبی خشک و بحرانی برون چوب سکویا بطور متوسط 352/0 و 324/0 و میانگین جرم نسبی خشک و بحرانی درون چوب آن 43/0 و 40/0 اندازه‌گیری شد. طول الیاف این درخت بطور متوسط 01/2 میلیمتر و قطر الیاف، قطر ...  بیشتر

بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

عباس فخریان؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 157-169

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117280

چکیده
  در این بررسی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، ابعاد الیاف، خمیرکاغذ و کاغذسازی گونه صنوبر کوستانزو مورد تحقیق قرارگرفت. متوسط جرم ویژه خشک و بحرانی چوب به ترتیب 39/0 و 36/0 و میانگین طول‌الیاف، قطرالیاف، قطرحفره سلولی و ضخامت‌دیواره سلولی آن به ترتیب 14/1 میلی‌متر، 84/28 میکرون،00/24 میکرون و 92/2 میکرون اندازه‌گیری شد. میزان سلولز، لیگنین، خاکستر ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
بررسی امکان جایگزینی چوب گونه های بومی ایران در ساختمان برجهای خنک کننده

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 170-186

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117281

چکیده
  جهت اجرای این طرح تحقیقاتی نمونه­هایی از گونه­های توسکا، افرا، بلوط، صنوبر و کاج الداریکا به ابعاد120× 5×5 سانتیمتر تهیه و با توجه به داشتن سیلندر و امکانات اشباع چوب در نیروگاه منتظر قائم کرج مطابق با روش متداول برای اشباع چوبهای برجهای خنک کننده با ماده حفاظتی سلکور اشباع شدند و پس از نگهداری به مدت حدود 2 ماه جهت تثبیت ماده ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس کاملدولنسیس

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117257

چکیده
  در این بررسی با هدف امکان تولید تخته فیبر دانسیته متوسط از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس با استفاده از زمانهای مختلف بخارزنی، دمای پرس و زمان پرس، تخته تهیه گردید. 36 تخته آزمایشگاهی ساخته شده و سپس ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها اندازه‌گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ فرداد گلبابائی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117258

چکیده
  در این تحقیق جهت ساخت تخته فیبر نیمه­سنگین از مخلوط سه کلن صنوبر اروامریکن 4 ساله (P.e.vernirubensis, P.e.561.41, P.e.costanzo) استفاده شد. به ترتیب میانگین طول فیبر کلنهای مذکور 805، 751، 746 میکرون و میانگین قطر فیبر آنها 76/25، 44/25 و 23/25 میکرون تعیین شد. برای تهیه الیاف از سه زمان بخارزنی ( 5، 10 و 15 دقیقه ) و برای ساخت تخته فیبر نیمه­سنگین از سه زمان پرس (3، 4 و ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
اثر تیمار شیمیایی الیاف لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 167-182

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117366

چکیده
  در این بررسی استفاده از الیاف باگاس در ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با اعمال تیمار اصلاحی انیدریدی مورد مطالعه قرار گرفته است‌.جهت بررسی اثر شرایط استری شدن الیاف و پلیمریزاسیون چسب اوره – فرم‌آلدهید بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط از الباف باگاساستفاده گردید. مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی الیاف باگاس ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی؛ سعید مهدوی؛ صبرینه محسنی توکلی

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 183-193

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117367

چکیده
  در این تحقیق خصوصیات آناتومیکی ، شیمیایی و خمیرکاغذ صنوبر تریپلو مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه برداری از طرح بررسی سازگاری و خصوصیات کمی این درخت از ایستگاه تحقیقات کرج انجام گرفت . سن درختان در زمان قطع 12 سال و قطر برابر سینه آنها حدود 23 سانتی متر اندازه گیری شد. میانگین طول الیاف 27/1 میلی متر و میانگین قطر الیاف ، قطر حفره سلولی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی پراکندگی اندازه و ابعاد الیاف ساقه ذرت (Zea mays L.)

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ امیر زیادزاده؛ مجید فرضی؛ آراد وزیریان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117351

چکیده
  در بررسی ویژگیهای کاربردی ساقه ذرت دانه‌ای، پراکندگی اندازه طول، قطر و قطر حفره سلولی الیاف ساقه ذرت دانه‌ای رقم 704 اندازه‌گیری شده است. پنج ساقه به طور اتفاقی از مزرعه تهیه شده و بعد از جدا کردن برگها، بندها و بین بندها جدا شده و پس از آن جداسازی مغز نمونه‌ها انجام گرفته است. طول، قطر و قطر حفره سلولی الیاف نمونه‌های بدون مغز به تفکیک ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب پالونیا

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117352

چکیده
  در این بررسی استفاده از چوب پالونیا در ساخت تخته خرده‌چوب مورد توجه قرار گرفته است. مقدار درصد ترکیب ساخت در 4 سطح 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد خرده‌چوب پالونیا و سه سطح زمان پرس 4، 5 و 6 دقیقه بعنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. سایر عوامل ساخت بعنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند.پس از ساخت تخته خرده‌چوب خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه‌گیری ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

امیر نوربخش؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی

دوره 23، شماره 2 ، مهر 1387، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117408

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه تأثیر شرایط ساخت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های الیاف چوب/ پلیمر در حالت ساخت ریزش کیک مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی 12 ترکیب شرایط مختلف از نوع پلاستیک، مقدار الیاف سلولزی کارتن کهنه و مقدار عامل جفت کننده مورد توجه قرار گرفته است. پس از ساخت تخته ها ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌ها ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
تغییرات خواص مکانیکی چوب بلوط Quercus castaneafolia C.A. Mey در جنگلهای شفارود گیلان

فرداد گلبابائی؛ قنبر ابراهیمی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان روغنی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1386، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2007.117420

چکیده
  گونه بلوط بلندمازوی  ایران (Quercus castaneafolia C.A. Mey ) یکی از مهمترین پهن‌برگان تجارتی جنگلهای خزری است. چوب این گونه از زمانهای قدیم به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد پیوسته مورد توجه صنایع چوب کشور به ویژه صنعت مبل سازی و مصارف روستائی بوده و هست. در این تحقیق ویژگیهای مهندسی چوب بلوط جنگلهای شفارود گیلان با رعایت آیین نامه D143-94 استاندارد ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 21، شماره 2 ، آبان 1385، ، صفحه 95-104

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117597

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ساقه پنبه و چوب اکالیپتوس (E. Camaldulensis) در تولید تخته خرده چوب بوده است. بنابراین با اضافه کردن صفر، 25، 50 و 75 درصد ذرات ساقه پنبه به خرده چوب تهیه شده از اکالیپتوس کاملدولنسیس و استفاده از 3 زمان پرس 3، 4 و 5 دقیقه اقدام به ساخت تخته های آزمایشگاهی گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه ...  بیشتر