دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
اثر ژل نانو فیبر سلولز- باکتری بر خواص کاربردی چندسازه سیمانی

علی حسن پور تیچی؛ هادی غلامیان

دوره 37، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 293-305

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.358407.1716

چکیده
  در این تحقیق، اثر ژل نانو فیبر سلولز- باکتری بعنوان تقویت کننده بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی چند سازه ساخته شده از باگاس و سیمان بررسی شده است. عوامل متغیر درصد نانو که در سه سطح ) 0، 1 و 3 درصد وزن سیمان(، نسبت ترکیب باگاس به عنوان ماده لیگنوسلولزی با سیمان پرتلند، در سه سطح (10:90، 20: 80 و70:30 درصد) برابر وزن خشک سیمان بود. دانسیته هدف ...  بیشتر

بررسی ویژگی های مکانیکی چندسازه کنف- سیمان

سامان قهری؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 141-149

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.357410.1707

چکیده
  در این تحقیق به منظور به دست آوردن بهترین درصدهای مورد استفاده در ساخت فرآورده سیمانی، از مغز کنف و مخلوط مغز و پوست کنف با درصدهای (10، 15 و 20) چندسازه چوب سیمان ساخته شد. کلریدکلسیم به عنوان تسریع کننده و سیمان پرتلند تیپ 2 در ساخت چندسازه سیمانی استفاده گردیدند. کلرید کلسیم و آب با هم مخلوط شدند و بعد ذرات کنف (مغز کنف و مخلوط مغز و پوست ...  بیشتر

تاثیر اصلاح بخارگرمایی بر ویژگی‌های سطحی و فرم‌های شکست چوب صنوبر

رضا حاجی حسنی؛ سامان قهری؛ کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سیده معصومه زمانی

دوره 36، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 132-143

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.353262.1656

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی‌های سطحی و فرم‌های شکست چوب صنوبر اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی بود. عوامل متغیر در این بررسی شامل دمای بخارگرمایی (سه سطح 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد) و زمان ماندگاری (دو سطح 20 و 40 دقیقه) بودند که تاثیر آنها بر زاویه تماس و زبری سطح نمونه‌های چوبی، قبل و بعد از پرداخت سطح نمونه‌ها مورد بررسی قرار ...  بیشتر

بررسی ساخت کامپوزیت سبک سه لایه از چوب سیمان و یونولیت

فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی؛ اصغر تابعی

دوره 35، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-125

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.126127.1540

چکیده
  این مطالعه با هدف ساخت سازه سبک و کاهش اتلاف انرژی انجام گردیده است بدین منظور تولید محصولات چوب سیمان یا فرآورده‌های کامپوزیت با ترکیب ذرات آلی مانند الیاف چوب و مواد لیگنوسلولزی با یونولیت مد نظر قرار گرفت. محصول مورد بررسی شامل چوب سیمان ساخته شده از الیاف روزنامه باطله و خرده چوب صنوبر با ضخامت 20 میلی‌متر در دو طرف سازه و یونولیت ...  بیشتر

پتانسیل استفاده از چوب (گرز) ذرت در تولید تخته خرده چوب

ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 461-474

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.126903.1558

چکیده
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.461.69.4.1602.1576 هدف از این بررسی استفاده از چوب (گرز) ذرت دانه ای در تولید تخته خرده چوب بوده است. بنابر این با استفاده از 2 دمای پرس 170 و 180 درجه سانتیگراد، و همچنین کاربرد 4 سطح نسبت مصرف چوب ذرت به خرده چوب صنوبر ( 100 به صفر، 75 به 25، 50 به 50 و 25 به 75 درصد ) در لایه میانی کیک خرده چوب به عنوان عوامل متغیر اقدام به ساخت تخته خرده چوب ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
استفاده از باگاس در ساخت کامپوزیت تقویت شده سیمان چوب- الیاف

فرداد گلبابائی؛ کامیار صالحی؛ رضا حاجی حسنی

دوره 34، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 302-311

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.127186.1567

چکیده
  در این پژوهش فرآورده چندسازه باگاس سیمان با استفاده از مقادیر مختلف ذرات باگاس مورد بررسی قرار گرفت. ذرات باگاس و سیمان در سطوح (5، 10 و 15 درصد) و درصد میزان کلرید کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی تسریع‌کننده‌گیرایی سیمان در دو سطح (3 و ٥ درصد) براساس وزن خشک سیمان ساخته می‌شود. سپس مخلوط تهیه شده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی‌متر ریخته ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تأثیر حضور ضایعات ساقه توتون مخلوط با خرده چوب صنعتی بر پایداری ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

لعیا جمالی راد؛ سعید نارویی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 564-578

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.123298.1494

چکیده
                                                                                                  DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.564.65.4.1578.1576 هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ساقه گیاه توتون به همراه خرده‌چوب صنعتی در صنایع تخته‌خرده‌چوب به‌عنوان یک ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت دار (OSB ) ساخته شده از ساقه ذرت

ابوالفضل کارگرفرد

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 155-165

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.115515.1438

چکیده
  این بررسی با هدف استفاده از ساقه ذرت دانه ای در تولید تخته تراشه های جهت دار (OSB) انجام شده است. لذا از تراشه های تهیه شده از ساقه ذرت در 3 اندازه طولی 50، 75 و 100 میلیمتر، 3 نوع چسب اوره، ملامین و فنل فرم آلدئید و 2 زمان پرس 175 و 185 درجه سانتیگراد به عنوان عوامل متغیر و همچنین استفاده از تراشه های چوب صنوبر به عنوان شاهد اقدام به ساخت تخته تراشه ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ساقه شاهدانه

مسعود رضا حبیبی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.120845.1463

چکیده
  هدف از این تحقیق، کاربرد ساقه شاهدانه در تولید تخته‌خرده چوب بوده است. لذا از ساقه شاهدانه و چوب اکالیپتوس با نسبتهای متفاوت شامل 100% و . % ، 50% ، 50% و 0 % و 100% و با استفاده از مقدار مصرف چسب 10 و 12 درصد (بر مبنای وزن خشک خرده چوب) و دو زمان پرس 3 و 4 دقیقه، اقدام به ساخت تخته‌خرده چوب گردید. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل جذب آب و واکشیدگی ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
پتانسیل استفاده از پسماندهای ساقه پنبه در تولید تخته خرده چوب

ابوالفضل کارگرفرد

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 462-472

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.107065

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل استفاده از پسماندهای ساقه پنبه در تولید تخته خرده چوب بوده است. لذا با استفاده از 3 گرادیان مصرف چسب صفر، 2 و 4 درصد بین لایه سطحی و میانی کیک خرده چوب و 3 زمان پرس 3؛ 4 و 5 دقیقه اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته ساخته شده از مخلوط کاه گندم و ساقه توتون

لعیا جمالی راد؛ فرشته کر؛ فرشید فرجی؛ سحاب حجازی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 576-584

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110657.1413

چکیده
  در این بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب با استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی شامل کاه گندم و ساقه توتون به همراه خرده چوب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل متغییر شامل مقدار اختلاط کاه گندم و ساقه توتون با خرده چوب صنعتی در چهار سطح 100:0 ، 80:20 ، 60:40 و 40:60 درصد (در هر ترکیب با توجه به سطوح مورد نظر به نسبت مساوی از ساقه توتون و کاه گندم استفاده ...  بیشتر

بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای

غنچه رسام؛ مسعود آزادی‌فر؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فائزه فاضلی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 608-627

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4428

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر استفاده از ساقه‌ی ذرت بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب بود. برای این منظور، خرده‌های ساقه‌ذرت و خرده چوب صنعتی با نسبت‌های اختلاط 0:100، 30:70، 50:50، 70:30، رزین‌اوره – ملامین‌فرمالدهید در دو مقدار 10 و 12 درصد و زمان پرس 5 و 6 دقیقه برای ساخت تخته‌های خرده چوب در نظر گرفته شدند. خواص فیزیکی ...  بیشتر

اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ولیما بایرام زاده

دوره 27، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 595-605

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.109618

چکیده
  آناتومی چوب درختان علاوه بر تاثیر­پذیری از صفات والدین (ژن) متأثر از عوامل محیطی است. یکی از این عوامل محیطی فرسایش خاک است که تأثیرهای قابل توجهی بر روی ویژگی­های آناتومی چوب ریشه درختان دارد. درخت ارس (Juniperus excelsa) یکی از سوزنی­برگان بومی ایران و دارای دیرزیستی بالا بوده و در نتیجه مطالعه آناتومی چوب ریشه آن در دو حالت داخل و خارج ...  بیشتر

تأثیر کاربرد هرس باغ‌های انار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از نی (Phragmites australis Sp.)

رضا حاجی حسنی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117078

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد نی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از هرس باغ‌های انار انجام شد. تخته‌های آزمایشگاهی در شرایط دو تیمار زمان پرس (در سه سطح 3، 4 و5 دقیقه) و ترکیب ماده اولیه (در چهار سطح 1- 100% نی، 2- 75% نی و 25% سرشاخه‌های انار 3- 50% نی و 50% سرشاخه‌های انار، 4- 25% نی و 75% سرشاخه‌های انار) به‌عنوان عوامل ...  بیشتر

اثر مقدار نانو سیلیس و الیاف باگاس بر مقاومت خمشی و برخی ویژگی‌های فیزیکی فرآورده چندسازه "الیاف سیمان"

میثم عبدالعلی سربندی؛ وحیدرضا صفدری؛ سید جواد سپیده دم؛ اسماعیل گنجیان

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 167-177

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117099

چکیده
  در این پژوهش فرآورده چندسازه الیاف سیمان با استفاده از مقادیر مختلف نانو سیلیس و الیاف باگاس بدون لیگنین مورد بررسی قرار گرفت. الیاف باگاس، سیمان و نانوسیلیس با سطوح مختلف و بوسیله همزن با یکدیگر مخلوط شدند. سپس  دوغاب بدست آمده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی­متر ریخته شد و آب اضافی از طریق یک پمپ خلاء که در انتهای قالب قرارداشت ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 58-71

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117108

چکیده
  در این بررسی با استفاده از چوب اکالیپتوس وصنوبر 4 ساله نسبت به ساخت تخته خرده چوب اقدام شد. متغیرها در این تحقیق عبارت بودند از: -         نسبت ( درصد ) اختلاط چوب صنوبر واکالیپتوس به ترتیب (100، 0) و (5/66، 5/33) و (5/33، 5/66) و(  0،100) -         مقدار مصرف چسب ( 8  و 10 درصد) پس از ساخت تخته ها، ویژگیهای فیزیکی ومکانیکی ...  بیشتر

بررسی استفاده از ضایعات کاغذ کارتن کهنه و خرده‌چوب صنوبر در ساخت تخته‌خرده‌چوب

امیر اشراقی؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ بهزاد بازیار؛ محمد طلایی پور

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 138-150

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117156

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از خرده­چوب صنوبر به همراه کاغذ کارتن کهنه در ساخت تخته­خرده­چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر عبارتند از مقدار چسب اوره ­فرم ­آلدئید در دو سطح 9 و10درصد و مخلوط خرده­چوب صنوبر و کاغذ کارتن کهنه در سه سطح 25/75، 50/50 و 75/25. عوامل ثابت عبارتند از: رطوبت خرده­چوب 2درصد، فشار پرس 2kg/cm30، زمان پرس 5 دقیقه، ...  بیشتر

فیزیک و مکانیک چوب
افزایش ظرفیت باربری خمشی کامپوزیتهای سیمانی با استفاده از الیاف طبیعی

مرتضی خرمی؛ احمد امین خلیلی طبس؛ امیر نوربخش

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 206-218

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117375

چکیده
  اوراق سیمانی ساخته شده با سیمان خالص دارای مقاومت خمشی کمی بوده و در کرنش ‌های بسیار کم دچار شکست می‌شوند. لذا برای رفع این مشکل و ارتقای سایر ویژگیهای مورد نیاز برای این ورقه‌ها، از الیاف مختلف  استفاده می شود. از اوایل قرن بیستم تا کنون در ایران از الیاف آزبست برای تقویت این کامپوزیتها استفاده می‌شود که خواص منحصر به فردی در کامپوزیت ...  بیشتر

بررسی اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra)

علی اکبر رامتین؛ بهناز دادخواهی تهرانی؛ کاظم دوست حسینی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 74-82

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117406

چکیده
  در این تحقیق اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­ تراشه ساخته شده از چوب گونه صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. ساخت تخته‌ها در دو سطح دمایی 175 و 185 درجه و در دو سطح زمانی 5 و 6 دقیقه انجام گرفت. خواص مکانیکی، شامل مدول گسیختگی(MOR)، چسبندگی داخلی و خواص فیزیکی، شامل درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر جهت دهی و مقدار رزین (اوره فرمالدهید) بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

علی اکبر رامتین؛ کاظم دوست حسینی؛ بهناز دادخواه تهرانی؛ محمد علی پودینه پور؛ مجید چهارمحالی

دوره 21، شماره 2 ، آبان 1385، ، صفحه 70-77

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117595

چکیده
  در این پروژه اثر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه های ساخته شده از چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. تخته ها از نظر جهت دهی به دو صورت تصادفی (بدون جهت) و جهت دار (لایه های سطحی و لایه مغزی عمود بر هم) و با مقدار رزین اوره فرم آلدهید در دو سطح 8 و 10 درصد ساخته شدند. شرایط ساخت برای همه تخته ها ثابت در نظر ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی ویژگیهای تخته فیبر با دانسیته متوسط از مخلوط چوب تاغ و ممرز

شامحمد امیری؛ احمد جهان لتیباری

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1385، ، صفحه 22-32

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117590

چکیده
  در این بررسی از چهار ترکیب مخلوط چوب گونه های تاغ و ممرز %100 تاغ،%75   تاغ + %25 ممرز، %50 تاغ + %50ممرز و ممرز خالص تخته فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده است. تاثیر ترکیب چوبها بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده، شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، واکشیدگی ضخامتی و جذب آب 2 و24 ساعتی مورد ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تاثیر عوامل تولید بر کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از نی تالاب انزلی

مسعود رضا حبیبی؛ سعید مهدوی؛ حسین حسینخانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1384، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2005.117573

چکیده
  در این تحقیق جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از نی های تالاب انزلی (Phragmites australis) استفاده شده است. خواص آناتومیکی نی شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 1.38 میلیمتر، 17.07، 6.15 و 5.46 میکرون اندازه گیری گردید.به منظور بررسی تاثیر عوامل تولید بر کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین از دو درجه حرارت بخار زنی 170 و ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور

دوره 19، شماره 2 ، آبان 1383، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117565

چکیده
  این بررسی به منظور استفاده بهینه از حجم زیاد پسماند الیاف کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ساخت تخته خرده چوب انجام گرفت. دو نوع تخته همسان و سه لایه که در نوع لایه ای الیاف پسماند در لایه های سطحی بکار رفته است، ساخته شد. مقدار چسب اوره فرمآلدیید، 10 و 12 درصد و نسبت پسماند الیاف به خرده چوب در چهار سطح، صفر: 100، 85:15، 70:30، 55:45 درصد به عنوان ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
اثر گونه و ضخامت لایه چوبی بر ویژگیهای مکانیکی چوب های لایه ای (L.V.L)

امیر نوربخش؛ تقی طبرسا؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 19، شماره 2 ، آبان 1383، ، صفحه 211-224

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117569

چکیده
  ساخت چوبهای لایه ای (L.V.L) از دو گونه جنگلی توسکا و افرا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی سه ضخات لایه 2، 3 و 4 میلیمتر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته، مقاومت به فشار موازی الیاف و مقاومت به ضربه بر طبق دستورالعمل استاندارد DIN انجام شده است.نتایج این بررسی نشان داده است که ویژگیهای ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان تهیه تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) از الیاف نی

مسعود رضا حبیبی؛ سعید مهدوی؛ حسین حسینخانی؛ سید جواد سپیده دم

دوره 19، شماره 2 ، آبان 1383، ، صفحه 225-242

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117570

چکیده
  جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از نی های منطقه هورالعظیم (Phragmites australis) استفاده شد. به منظور تهیه الیاف از دو درجه حرارت بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد (مقدار فشار 7 و 9 بار) و سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه استفاده شد. سایر عوامل جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین ثابت در نظر گرفته شد.خواص آناتومیکی نی شامل طول الیافَ، قطر الیاف، قطر حفره ...  بیشتر