موضوعات = فراورده های مرکب چوب
تعداد مقالات: 177
126. افزایش ظرفیت باربری خمشی کامپوزیتهای سیمانی با استفاده از الیاف طبیعی

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 206-218

10.22092/ijwpr.2009.117375

مرتضی خرمی؛ احمد امین خلیلی طبس؛ امیر نوربخش


129. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب پالونیا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-25

10.22092/ijwpr.2018.117352

امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی


131. بررسی ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و ذرات باگاس

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 99-116

10.22092/ijwpr.2009.117360

علی خلیلی گشت؛ رضا میرزا بیگی ازغندی


132. مطالعه خواص مکانیکی چندسازه‌های ساخته شده از نرمه‌های حاصل از سمباده‌زنی سطح

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 58-68

10.22092/ijwpr.2009.117356

علی اکبر رامتین؛ علینقی کریمی؛ مهدی تجویدی


133. امکان استفاده از پلی پروپیلن به عنوان چسب در ساخت تخته لایه

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 91-98

10.22092/ijwpr.2009.117359

علی اکبر عنایتی؛ داوود رسولی؛ حسین یوسفی


134. بررسی استفاده از سر شاخه‌های انار در ساخت تخته خرده‌چوب

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 158-166

10.22092/ijwpr.2009.117365

همایون سلیمانی آشتیانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش


135. فشرده‌سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 136-148

10.22092/ijwpr.2008.117411

حمیدرضا عدالت؛ تقی طبرسا؛ مرضیه رئیسی


136. بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 91-101

10.22092/ijwpr.2008.117408

امیر نوربخش؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی


137. اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 149-156

10.22092/ijwpr.2008.117412

حسین یوسفی؛ علی اکبر عنایتی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سید حمزه سادات نژاد


138. بررسی اثر میزان مصرف رزین ، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه Acacia salicina

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 169-177

10.22092/ijwpr.2008.117414

رضا جزایری؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد


139. بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 50-62

10.22092/ijwpr.2008.117404

علی اکرمی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور


140. امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 63-73

10.22092/ijwpr.2008.117405

علی اکبر عنایتی؛ حسین یوسفی؛ داورد رسولی


141. استفاده از مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی ویژگیهای تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-11

10.22092/ijwpr.2008.117399

ابوالفضل کارگرفرد؛ کاظم دوست حسینی؛ امیر نوربخش


143. ارزیابی خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی و ضایعات پلی‌اتیلن سنگین به روش خشک مخلوط/پرس‌گرم

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 109-120

10.22092/ijwpr.2007.117430

عبدالله نجفی؛ مهدی فائزی پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سعید کاظمی؛ امیر هومن حمصی


144. اثر استیله کردن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده چوب1

دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 18-28

10.22092/ijwpr.2007.117418

یاسمین خسروانی؛ علی اکبر عنایتی؛ علینقی کریمی؛ بهبود محبی


146. بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 95-104

10.22092/ijwpr.2006.117597

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


147. بررسی اثر جهت دهی و مقدار رزین (اوره فرمالدهید) بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 70-77

10.22092/ijwpr.2006.117595

علی اکبر رامتین؛ کاظم دوست حسینی؛ بهناز دادخواه تهرانی؛ محمد علی پودینه پور؛ مجید چهارمحالی


149. اثر ترکیب ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) و چوب صنوبر بر خواص صوتی تخته خرده چوب عایق

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 61-69

10.22092/ijwpr.2006.117594

محمد علی پودینه پور؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ مجید چهارمحالی؛ علی اکبر رامتین