نویسنده = سپیده حامدی
تعداد مقالات: 2
1. اصلاح شیمیایی زایلان استخراج شده از مغز باگاس به منظور تهیه فیلم ضدباکتریایی کیتوسان/کربوکسی متیل زایلان

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 448-460

10.22092/ijwpr.2019.127384.1566

پردیس یوسفی؛ سپیده حامدی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا


2. کنترل عوامل بازدارنده در پالایشگاه زیستی مغز باگاس

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 553-563

10.22092/ijwpr.2019.122593.1483

نیلوفر داودی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ سپیده حامدی