نویسنده = پردیس یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح شیمیایی زایلان استخراج شده از مغز باگاس به منظور تهیه فیلم ضدباکتریایی کیتوسان/کربوکسی متیل زایلان

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 448-460

10.22092/ijwpr.2019.127384.1566

پردیس یوسفی؛ سپیده حامدی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا