کلیدواژه‌ها = پلی الکترولیت
تعداد مقالات: 3
1. اثر هدایت الکتریکی بر کارایی و برهمکنش نشاسته کاتیونی – نانوسیلیکای آنیونی در خمیرکاغذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.341345.1593

امیرحسین مهرانفر؛ امیر خسروانی؛ مهدی رحمانی نیا


3. تاثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت های خمیر کاغذ سودا آنتراکینون کلش برنج

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 170-181

10.22092/ijwpr.2014.4911

هادی حسن جان زاده؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی