بررسی ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا برای کاغذسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ین تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ چوب گونه اکالیپتوس میکروتکا منطقه دهنوی نورآباد ممسنی استان فارس انجام گرفته است.
بمنظور تهیه خمیر کاغذ از چوب اکالیپتوس میکروتکا، از روش شیمیایی کرافت و روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی استفاده شد.
در روش پخت کرافت با ثابت نگهداشتن میزان سولفیدیته و درجه حرارت پخت به مقدار 25 درصد و 160 درجه سلسیوس، بازده خمیر کاغذها در قلیائیت موثر بین 10 تا 18 درصد بین حداقل 36.43 درصد تا حداکثر 53.25 درصد و عدد کاپای آنها از 21.68 الی 87.42 و در روش سولفیت خنثی 
(N.S.S.C) با در نظر گرفتن میزان سولفیت سدیم از 10 الی 14 درصد، بیکربنات سدیم از 4 تا 8 درصد و زمان پخت 30 و 45 دقیقه، بازده خمیر کاغذها بین 70.91 الی 64.59 درصد و عدد کاپای آنها بین 130.6-189.5 بدست آمده است. به منظور تهیه کاغذ دست ساز، خمیر کاغذها تا رسیدن به درجه روانی 435 میلی لیتر (C.S.F) پالایش شدند. از خمیر کاغذهای پالایش شده کاغذ دست ساز تهیه می کنیم. اندیس ترکیدن، اندیس پارگی و طول پاره شدن کاغذهای دست ساز کرافت به ترتیب بطور متوسط بین Kgm2/g 3.964-4.840، Nm2/g 8.242-11.014 5.364-6.942 کیلومتر و اندیس ترکیدن، اندیس پارگی و طول پاره شدن خمیر و کاغذهای N.S.S.C بین KPam2/g 1.722-2.890، Nm2/g 7.460-8.262 4.11-5.140 کیلومتر بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات