بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ اتانل- قلیا و با خمیر کاغذ کرافت و سودای تهیه شده از کاه گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 رئیس پردیس علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی - زیراب

چکیده

لزوم حفاظت از جنگل ها و رفع آلودگی های ناشی از بکارگیری فرآیندهای متداول تولید خمیر و کاغذ، چاش جدی را به منظور کاهش استفاده از چوب و بکارگیری فرآیندهای زیست سازگار همراه با حفظ کیفیت محصول، طلب می کند. در بسیاری از کشورها، استفاده از منابع غیر چوبی مانند پسماند گیاهان زراعی از مدت ها قبل برای تولید خمیر کاغذ به روش های متداول و غیرمتداول مطرح بوده است. از لحاظ کمیت، کاه گندم بیشترین مقدار را در میان سایر پسماندهای زراعی در ایران و جهان داراست.
کاه گندم پس از آماده سازی، با استفاده از سه فرآیند کرافت، سودا و اتانل- قلیا به خمیر کاغذ تبدیل شد. در عدد کاپای مشابه، خمیر کاغذ اتانل- قلیا نسبت به دو خمیر کاغذ کرافت و سودا دارای بازده بعد از الک بیشتری (
8.3 تا 15.8 درصد) بود. مدت زمان نسبتا کمتر برای پالایش خمیر کاغذ اتانل- قلیا به عنوان یک مزیت مطرح است. ویژگی های فیزیکی سه نوع خمیر کاغذ تهیه شده از کاه گندم، تفاوت محسوسی با هم نداشتند در حالی که ویژگی های مقاومتی خمیر کاغذ اتانل- قلیا به نحو عمده نسبت به دو نوع دیگر خمیر کاغذ کمتر بودند. البته به این ویژگی ها به جز شاخص پارگی کاغذ اتانل- قلیا در مقایسه با ویژگی های کاغذ کرافت و لاینر بیشتر بوده که برای جبران این ضعف، می توان از اختلاط مقداری خمیر کاغذ الیاف بلند استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات