دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی های تخته لایه از گونه صنوبر با استفاده از چسب های لیگنین - گلی اکسال

محمد رضا توپااسفندیاری؛ محمد طلایی پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سید احمد میرشکرایی؛ بهزاد بازیار

دوره 35، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2020.127993.1573

چکیده
  چکیده : در این بررسی از چسب‌های لیگنین-گلی‌اکسال با هدف جایگزینی ترکیبات زیستی به جای رزین‌های شیمیایی برای ساخت تخته‌لایه استفاده گردید. برای ساخت تخته‌لایه از لیگنین خالص (100% L)، لیگنین – گلی‌اکسال 15 درصد (15 G85 L)، لیگنین – گلی‌اکسال 30 درصد (30 G70 L) و اوره-فرم‌آلدهید (تخته شاهد)، درسطح 160گرم بر مترمربع به-عنوان چسب همراه با کلرید ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تأثیر حضور ضایعات ساقه توتون مخلوط با خرده چوب صنعتی بر پایداری ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

لعیا جمالی راد؛ سعید نارویی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 564-578

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.123298.1494

چکیده
                                                                                                  DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.564.65.4.1578.1576 هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ساقه گیاه توتون به همراه خرده‌چوب صنعتی در صنایع تخته‌خرده‌چوب به‌عنوان یک ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 557-568

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.101480

چکیده
  هدف از این بررسی استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای اصلاح ویژگیهای تخته خرده چوب بوده است. بنابر این با استفاده از 3 میزان مصرف چسب 10، 7 و 4 درصد و 3 میزان مصرف پلی اتیلن بازیافتی 5، 10 و 15 درصد (بر اساس وزن خشک خرده چوب) در لایه سطحی کیک خرده چوب اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج نشان داد افزایش مقدار مصرف پلی اتیلن باعث بهبود مقاومت ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
تقویت رزین اوره فرمالدهید با استفاده از پیله ابریشم

سمیرا برزعلی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ سحاب حجازی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 500-509

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.106285

چکیده
  در این تحقیق، با هدف استفاده از یک ترکیب جدید طبیعی و تجدید شونده و دوستدار محیط زیست که باعث آلودگی های زیست محیطی نمی شود، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته لایه ساخته ‌شده از گونه صنوبر تبریزی با چسب اوره فرمالدهید همراه با پیله ابریشم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پیله ابریشم به عنوان ماده پرکننده و تقویت‌کننده در چهار سطح 0، ...  بیشتر

تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی
تاثیر اسید بوریک بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب‌های ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید (UF)

مصطفی پوزش؛ حمیدرضا منصوری؛ بابک نصرتی؛ علیرضا سام زاده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 40-47

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.102672

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی مقاومت در برابر آب تخته خرده چوب‌های ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید (UF) به کمک افزودن اسید بوریک به این رزین بود. در این بررسی افزودنی مورد نظر به عنوان عامل متغیر در چهار سطح 1، 2، 3 و 4 درصد نسبت به وزن خشک چسب استفاده شد. پس از تهیه فراورده‌های مرکب، مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی بر اساس استاندارد ASTM, D1013-04 ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی خواص فیزیکی و مقاومت به پوسیدگی چندسازه نانورس- پلی‌اتیلن- نرمه تخته فیبر دانسیته متوسط

امینه بهزادی شهربابک؛ محراب مدهوشی؛ محمدرضا ماستری فراهانی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 287-298

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5691

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر ذرات نانورس و عامل جفت‌کننده بر مقاومت به پوسیدگی در برابر قارچ رنگین‌کمان و خواص فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامتی) چندسازه نانورس- نرمه MDF- پلی‌اتیلن پرداخته شده است. بدین جهت از نرمه حاصل از سنباده‌زنی سطح MDF به عنوان ماده لیگنوسلولزی و پلی‌اتیلن دانسیته سنگین (HDPE) به عنوان ماده زمینه استفاده شد. هم‌چنین ...  بیشتر

بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای

غنچه رسام؛ مسعود آزادی‌فر؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فائزه فاضلی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 608-627

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4428

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر استفاده از ساقه‌ی ذرت بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب بود. برای این منظور، خرده‌های ساقه‌ذرت و خرده چوب صنعتی با نسبت‌های اختلاط 0:100، 30:70، 50:50، 70:30، رزین‌اوره – ملامین‌فرمالدهید در دو مقدار 10 و 12 درصد و زمان پرس 5 و 6 دقیقه برای ساخت تخته‌های خرده چوب در نظر گرفته شدند. خواص فیزیکی ...  بیشتر

بررسی تأثیر کاهش دانسیته تخته خرده‌چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی‎های تخته خرده‌چوب

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر لشگری

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 463-475

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.3414

چکیده
  تأثیر افزودن مقادیر مختلف خرده‌های ساقه کلزا به ترکیب خرده‌چوب پهن‌برگان تولید تخته خرده‌چوب و کاهش دانسیته بر ویژگی‎های تخته خرده‌چوب بررسی گردید. چهار مقدار (۰، ۱۵، ۳۰، ۴۵ درصد) خرده ساقه کلزا به خرده‌چوب پهن‌برگان شمال کشور افزوده شده و با استفاده از این ترکیب و افزودن ۱۲% چسب اوره - فرمالدهید، تخته خرده‌چوب ...  بیشتر

بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه با استفاده از ساقه نخود زراعی

حسین رنگ آور؛ بهزاد بازیار؛ حامد اکبری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 224-237

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2786

چکیده
  چکیده در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه نخود، در ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه به‌صورت خالص در لایه رویی با خرده‌چوب صنعتی در لایه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه نخود با خرده‌چوب صنعتی به‌ترتیب در سه سطح (25 درصد ساقه نخود: 75 درصد خرده‌چوب)، (40 درصد ساقه نخود: 60 درصد خرده‌چوب) و (55 درصد ساقه نخود: 45 درصد ...  بیشتر

بررسی تأثیر افزایش اوره به چسب اوره فرم‌آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب صنوبر

کاظم دوست حسینی؛ رباب غفاری

دوره 27، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 649-654

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.109623

چکیده
  در این پژوهش، اثر افزایش مقدار اوره به چسب اوره­فرم­آلدهید بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده‌چوب ساخته شده با این چسب بررسی شد. مقدار اوره‌ی افزوده شده به چسب در چهار سطح صفر، 1/4، 2/8 و 16 درصد (نسبت اوره به ماده­ی خشک چسب) و دمای پرس در دو سطح 170 و 180 درجه‌ی سانتی‌گراد به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند و تأثیر آنها بر خواص ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 294-305

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117068

چکیده
   به منظور بررسی شرایط بهینه تولید بلوک­های توخالی چوب- سیمان با مخلوط کردن خاک­اره و سیمان پرتلند نوع دو، تعدادی بلوک حفره­دار قالب­گیری شد. از نسبت­ خاک­اره به سیمان در سه سطح 28 به72، 35 به 65 و 42 به 58، نوع ماده افزودنی (کلریدکلسیم و کلرید ­منیزیم) و مقدار ماده ‌افزودنی در دو سطح )سه­ و پنج­درصد، نسبت به وزن سیمان) برای ...  بیشتر

بررسی استفاده از ضایعات کاغذ کارتن کهنه و خرده‌چوب صنوبر در ساخت تخته‌خرده‌چوب

امیر اشراقی؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ بهزاد بازیار؛ محمد طلایی پور

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 138-150

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117156

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از خرده­چوب صنوبر به همراه کاغذ کارتن کهنه در ساخت تخته­خرده­چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر عبارتند از مقدار چسب اوره ­فرم ­آلدئید در دو سطح 9 و10درصد و مخلوط خرده­چوب صنوبر و کاغذ کارتن کهنه در سه سطح 25/75، 50/50 و 75/25. عوامل ثابت عبارتند از: رطوبت خرده­چوب 2درصد، فشار پرس 2kg/cm30، زمان پرس 5 دقیقه، ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی پلی‌‌پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه

علیرضا قطبی فر؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 315-321

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117389

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر مقدار (5،10 و 15 درصد) الیاف شیشه روی جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی پلی­پروپیلن, آرد چوب و الیاف شیشه با 2 درصد مالئیک انیدرید پلی­پروپیلن (MAPP) و بدون MAPP مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­هایی با سطح مقطع mm10 ´70 با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسو گرد ساخته شد. سپس جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی ...  بیشتر

بررسی اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra)

علی اکبر رامتین؛ بهناز دادخواهی تهرانی؛ کاظم دوست حسینی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 74-82

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2008.117406

چکیده
  در این تحقیق اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­ تراشه ساخته شده از چوب گونه صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. ساخت تخته‌ها در دو سطح دمایی 175 و 185 درجه و در دو سطح زمانی 5 و 6 دقیقه انجام گرفت. خواص مکانیکی، شامل مدول گسیختگی(MOR)، چسبندگی داخلی و خواص فیزیکی، شامل درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر جهت دهی و مقدار رزین (اوره فرمالدهید) بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

علی اکبر رامتین؛ کاظم دوست حسینی؛ بهناز دادخواه تهرانی؛ محمد علی پودینه پور؛ مجید چهارمحالی

دوره 21، شماره 2 ، آبان 1385، ، صفحه 70-77

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117595

چکیده
  در این پروژه اثر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه های ساخته شده از چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. تخته ها از نظر جهت دهی به دو صورت تصادفی (بدون جهت) و جهت دار (لایه های سطحی و لایه مغزی عمود بر هم) و با مقدار رزین اوره فرم آلدهید در دو سطح 8 و 10 درصد ساخته شدند. شرایط ساخت برای همه تخته ها ثابت در نظر ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
مطالعه گرادیان دانسیته درسه نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد مصرف در ایران

سعید کاظمی نجفی؛ علی شالبافان؛ مجید چهارمحالی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1384، ، صفحه 285-301

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2005.117587

چکیده
  گرادیان دانسیته در سه نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) رایج و مورد مصرف در بازار داخلی ایران با روش مستقیم (حذف تدریجی لایه ها) اندازه گیری و به همراه مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، چسبندگی داخلی، درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته ها مورد مطالعه قرار گرفت. تخته های مورد مطالعه از نظر شکل دارای پروفیل دانسیته متقارن و نرمان بودند، ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ محمد مهدی فائزی پور

دوره 19، شماره 2 ، آبان 1383، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117565

چکیده
  این بررسی به منظور استفاده بهینه از حجم زیاد پسماند الیاف کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ساخت تخته خرده چوب انجام گرفت. دو نوع تخته همسان و سه لایه که در نوع لایه ای الیاف پسماند در لایه های سطحی بکار رفته است، ساخته شد. مقدار چسب اوره فرمآلدیید، 10 و 12 درصد و نسبت پسماند الیاف به خرده چوب در چهار سطح، صفر: 100، 85:15، 70:30، 55:45 درصد به عنوان ...  بیشتر