دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فیزیک و مکانیک چوب
بررسی امکان استفاده از ضایعات گونه توسکا ییلاقی و چوب صنوبر درتولید تخته خره چوب

اردلان دره امام؛ وحیدرضا صفدری؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ آژنگ تاجدینی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 37-45

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.10624

چکیده
  ادراین پژوهش امکان استفاده ازضایعات ناشی از بهره‌برداری گونه توسکا ییلاقی‌و چوب صنوبر درساخت تخته‌خرده‌چوب بررسی شده است.لذا با اضافه کردن صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد سرشاخه توسکا به ذرات چوب صنوبر و در دو دمای پرس 170و180درجه سانتی‌گراد اقدام به ساخت تخته‌خرده‌چوب گردید.ازترکیب عوامل فوق10تیمار بدست آمد که با درنظرگرفتن 3تکرار برای هرتیمار ...  بیشتر

تأثیر کاربرد هرس باغ‌های انار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از نی (Phragmites australis Sp.)

رضا حاجی حسنی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117078

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد نی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از هرس باغ‌های انار انجام شد. تخته‌های آزمایشگاهی در شرایط دو تیمار زمان پرس (در سه سطح 3، 4 و5 دقیقه) و ترکیب ماده اولیه (در چهار سطح 1- 100% نی، 2- 75% نی و 25% سرشاخه‌های انار 3- 50% نی و 50% سرشاخه‌های انار، 4- 25% نی و 75% سرشاخه‌های انار) به‌عنوان عوامل ...  بیشتر

بررسی استفاده از ضایعات کاغذ کارتن کهنه و خرده‌چوب صنوبر در ساخت تخته‌خرده‌چوب

امیر اشراقی؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ بهزاد بازیار؛ محمد طلایی پور

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 138-150

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117156

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از خرده­چوب صنوبر به همراه کاغذ کارتن کهنه در ساخت تخته­خرده­چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر عبارتند از مقدار چسب اوره ­فرم ­آلدئید در دو سطح 9 و10درصد و مخلوط خرده­چوب صنوبر و کاغذ کارتن کهنه در سه سطح 25/75، 50/50 و 75/25. عوامل ثابت عبارتند از: رطوبت خرده­چوب 2درصد، فشار پرس 2kg/cm30، زمان پرس 5 دقیقه، ...  بیشتر

فراورده های مرکب چوب
اثراستفاده از ذرات ساقه ذرت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

ابوالفضل کارگرفرد

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117277

چکیده
  هدف از این تحقیق، کاربرد ساقه ذرت دانه‌ای در تولید تخته‌خرده‌چوب بوده است. لذا از مخلوط ساقه ذرت و چوب صنوبر (P.nigra) با نسبتهای متفاوت شامل 100 % و 0 % ، 75 % و 25% ، 50 % و 50 % و 25 % و 75 % به ترتیب برای ساقه ذرت و چوب صنوبر و با استفاده از دو دمای پرس 170 و180 درجه سانتیگراد و دو میزان مصرف چسب 10 و 12 درصد (براساس وزن خشک خرده‌چوب)، اقدام به ساخت تخته‌خرده‌چوب ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تاثیر استیلاسیون خرده‌چوب‌های صنوبر بر خواص کاربردی تخته‌خرده‌چوب ساخته‌شده با رزین ایزوسیانات

حمیده عبدل زاده؛ کاظم دوست حسینی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 80-90

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117358

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از خرده‌چوب‌های استیله شده صنوبر با رزین ایزوسیانات در ساخت تخته‌خرده‌چوب بررسی شد. سطوح استیلاسیون بالا، متوسط و صفر (شاهد) و رزین‌‌های ایزوسیانات و اوره‌فرمالدهید به‌عنوان عوامل متغیر این تحقیق در ‌نظر گرفته شده و تأثیر آنها بر خواص کاربردی تخته‌خرده‌چوب بررسی شد. نتایج نشان دادند که استفاده از ...  بیشتر