دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فیزیک و آناتومی
بررسی ویژگی های آناتومی، فیزیکی و بیومتری چوب درخت انجیر ( Ficus carica) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت

علی حسن پور تیچی؛ مجتبی رضانژاد

دوره 34، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 228-241

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.127323.1564

چکیده
  در این پژوهش به بررسی خواص بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب انجیر پرداخته شد. از این رو، سه اصله درخت سالم انجیر واقع در استان مازندران انتخاب و قطع شده است. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در طول درخت(قطر برابر سینه، ارتفاع 9/1 متر و نزدیک تاج) تهیه شد. در جهت عرضی نمونه های آزمونی 2×2×2 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی تهیه ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
موقعیت و نقش چوب کششی در درختان، مطالعه موردی: اکالیپتوس ها

نوشین طغرایی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 237-247

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2016.105772

چکیده
  نهال های یک ساله پنج گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس ، میکروتکا، ویمینالیس، گلوبولوس و گونی ئی، به مدت 14 هفته در فصل رویش تیمار شدند. در نهالهای موفق، شاخه‌ای با زاویه حداقل 60 درجه خم شد. ساختمان آناتومی ساقه، 15 روز بعد از خم کردن و هر دو هفته یک بار، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نهال های خم شده ، بیش از نهالهای مستقیم، چوب کششی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگی های آناتومی چوب ریشه و تنه درختچه اسکنبیل (Calligonum comosum) و نگاه اجمالی به ویژگی های فنی تخته خرده چوب ساخته شده از آن

وحیدرضا صفدری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 538-551

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.101478

چکیده
  بخش قابل توجهی از درختان ودرختچه ­های چوبی کشور ایران مربوط به مناطق خشک و کویری است که ویژگی­های آناتومی چوب آنها بعضاً انحصاری است. یکی از گونه­های مناطق کویری درختچه اسکنبیل (Calligonum comosum)، از خانواده علف هفت­بند ((Polygonaceae، است که ویژگی آناتومی چوب ریشه، تنه و پوست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت­هایی که بین تنه ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
مقایسه خواص میکروسکوپی چوب نزدیک به مغز و پوست شیشم Dalbergia sissoo در شوش دانیال

بابک نصرتی؛ محمد حق پناه؛ مسیح مسعودی فر؛ علیرضا درستکار

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 351-361

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12930

چکیده
  در این تحقیق چوب نزدیک به مغز و پوست درخت شیشم از نظر ویژگی‌های میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 3 اصله درخت شیشم 10 ساله از منطقه شوش دانیال واقع در استان خوزستان انتخاب و قطع گردید. برای اندازه‌گیری ابعاد الیاف نمونه‌های آزمونی، از هر درخت یک دیسک و از هر دیسک 10 خلال چوب کبریتی جدا شده و مورد آزمون قرار گرفت. خیساندة ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگی‌های آناتومی چوب درختچه حرّا Avicennia marina (Forssk.) Vierh)) واقع در جنگل‌های ماندابی ایران (جزیره قشم)

وحیدرضا صفدری؛ شادمان پورموسی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 561-571

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.8472

چکیده
      درختچه حرّا، به افتخار ابن­سینا فیلسوف و طبیب شهیر ایرانی که او را اَویسنا (Avecina) می‌شناختند نام علمی اَوسینا (Avicennia) را به خود گرفته است. این مقاله قصد دارد تا ویژگی­های آناتومی چوب این درختچه که یکی از مهمترین گونه‌های جنگل‌های ماندابی ایران است را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور سه دیسک چوبی از تنه سه درخت بالغ تهیه ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
تأثیر پیش‌تیمار با آب داغ بر بازده و ویژگی‌های خمیر‌کاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی کاه گندم

احمدرضا سرائیان؛ سوده ژند

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 422-433

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.6135

چکیده
  چکیده در این تحقیق تأثیر پیش تیمار آب جوش بر بازده و ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی خمیر‌کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی‌ ((NSSC کاه گندم‌ (رقم زاگرس) استان گلستان بررسی شد. نمونه‌های کاه خردشده با آب جوش به نسبت 10 به 1 در دمای 100 درجه سانتی‌‌گراد به مدت 30 دقیقه پیش تیمار شدند، پخت‌ها در دمای 160 درجه سانتی‌گراد با نسبت ثابت سولفیت سدیم به ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی خواص چوب کاج الدار و ارتباط آن با خواص فیزیکی و شیمیایی خاک در توده‌های دست‌کاشت غرب استان مازندران

مجید کیائی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 199-207

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5683

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا و ویژگیهای خاک بر خواص فیزیکی چوب کاج الدار در طرح جنگل‌کاری غرب استان مازندران صورت پذیرفت. برای این منظور،‌ تعداد نه اصله درخت سالم کاج از ارتفاع 500، 1200 و 1400 متری از سطح دریا در غرب استان مازندران (واقع در شهرستان چالوس) انتخاب و از هردرخت ، یک دیسک از ارتفاع برابر سینه قطع گردید. نمونه‌های ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ابعاد الیاف و خواص شیمیایی بامبو (Phyllostachys pubescens)

الهه مهری؛ علی قاسمیان

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 335-345

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5694

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی خواص بیومتریک پوست،گره و میان گره و ترکیبات شیمیایی میان گره و گره بامبو Phyllostachys pubescens انجام شد. نتایج نشان داد بین طول الیاف پوست، گره و میان گره اختلاف معنی داری وجود دارد و میان گره دارای بیشترین طول الیاف و گره دارای کوتاه ترین الیاف است. همچنین بین قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی نیز اختلاف ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

اصغر طارمیان؛ رحمت اله گرگیج؛ سعیده نصیریانی؛ رضا اولادی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 132-141

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4913

چکیده
  در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط, دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی برخی ویژگیهای فیزیکی، بیومتریک و مکانیکی چوب محلبCerasus mahaleb (L.) Mill در رویشگاه‌های جنگلی زاگرس میانی

ندا سخاوتی؛ مسلم اکبری نیا؛ هوشنگ زنگنه

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 267-274

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117066

چکیده
  گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill یکی از مهمترین پهن‌برگان جنگل‌های زاگرس است. چوب این گونه از زمان‌های قدیم به دلیل خاصیت خمش‌پذیری خوب و معطر بودنش همواره مورد استفاده در مصارف روستایی بوده و هست. با توجه به اینکه بهینه‌سازی مصرف چوب ارتباط تنگاتنگی با شناحت ویژگیهای فیزیکی، آناتومیکی و سایر خواص مهندسی آن پیدا می‌کند بنابراین در این ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی ابعاد الیاف ممرز در منطقه آستارا

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمدرضا سرائیان؛ جلیل روشناسان

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 535-544

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117234

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های بیومتری الیاف (طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف) گونه ممرز در منطقه آستارا (در ایران) انجام شده است. در ابتدا دیسک‌هایی از 3 درخت ممرز تهیه گردید و بعد وابری الیاف به روش فرانکلین انجام شد. طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف نمونه­های تهیه شده به وسیله میکروسکوپ نوری و با استفاده از عدسی چشمی مدرج تعیین شد. ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی مهمترین ویژگی‌های آناتومی در شناسایی الیاف کاغذ

محمد رضا نیک سرشت سیگارودی؛ وحیدرضا صفدری؛ محمد جواد سپیده دم؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 545-563

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117235

چکیده
  نحوة شناسایی الیاف کاغذ ازجمله موارد بسیار مهم برای صنایع خمیرکاغذ و بسیاری از سازمان­هاست. بنابراین در این پژوهش هدف این است تا ویژگی­های آناتومیکی مؤثر در شناسایی الیاف کاغذ مورد بررسی قرارگیرد. پیش از شناسایی الیاف کاغذ،به منظور شناخت بهتر از ویژگی­های آناتومی الیاف کاغذ، ویژگی­های آناتومیکی الیاف گونه های سوزنی­برگ، ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
مقایسه آناتومی چوب‌های ملج، اوجا، آزاد و داغداغان به منظور شناسایی آنها از یکدیگر

وحیدرضا صفدری؛ میثم گلچین فر

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 564-578

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117237

چکیده
  در این پژوهش ویژگی­های آناتومی و بیومتری چوب چهار گونه ملج (Ulmus glabra)، اوجا (Ulmus carpinifolia)، آزاد (Zelkova carpinifolia ) و داغداغان  Celtis australis)) متعلق به خانواده Ulmaceae که به لحاظ ویژگی­های آناتومی خیلی به یکدیگر شبیه هستند و کم و بیش در ابنیه باستانی به‌کار گرفته شده­اند بررسی شد، در نتیجه شناسایی چوب آنها از یکدیگر دارای اهمیت می­باشد. در ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و شیمیایی ساقه گیاه توتون

جلال شاخص؛ احمد رضا سرائیان؛ فرهاد زینلی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 339-351

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117192

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثر ارتفاع و رقم، بر ویژگی‌های مورفولوژیکی پوست و بخش چوبی (Core) ساقه گیاه توتون (Nicotiana tabacum) پرداخته است. همچنین در این تحقیق اثر رقم بر روی خواص شیمی‌‌ایی ساقه این گیاه بررسی شد. رقم‌های منتخب، بارلی و ویرجینیا بودند و ارتفاع‌های مورد مطالعه 5، 50 و 75 درصد کل ارتفاع تنه درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که طول، قطر و ضخامت ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
اثر طول الیاف بر روی ویژگی‌های مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک (پلی‌پروپلین)

فرشید بسیجی؛ وحیدرضا صفدری؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 187-200

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117282

چکیده
  افزودن موادی نظیر الیاف طبیعی به فرآورده چندسازه پلاستیک، باعث افزایش برخی از  مقاومت­های  فرآورده ساخته شده در مقایسه با پلاستیک خالص می­شود. در این پژوهش اثرهای مربوط به طول الیاف خمیرکاغذ (کوتاه، متوسط و بلند)، ضریب­کشیدگی و مقدار الیاف (27 درصد، 37 درصد، 47 درصد و صفر درصد وزنی) با ماده جفت­کننده مالییک­انیدرید که در ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی چوب ملج، اوجا، آزاد و داغداغان

وحیدرضا صفدری

دوره 25، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 248-259

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117312

چکیده
  از طریق ویژگی­های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی می­توان کیفیت گونه­های چوبی و غیرچوبی را برای استفاده در صنایع خمیرکاغذ پیش­بینی نمود. در این مطالعه ویژگی­های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی چوب چهار گونه­ درختی بومی ایران از خانواده نارون­ها (Ulmaceae) که عبارتند از ملج (Ulmus glabra)، اوجا (Ulmus compestris)، آزاد (Zelkova carpinifolia) و داغداغان(Celtis ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی ‌‌هوازدگی ‌در‌چوب ‌‌راش ‌استیله‌شده با استفاده از طیف‌سنجی و میکروسکوپ‌الکترونی

ملیحه اختری؛ مهدی عارف خانی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 48-61

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117265

چکیده
  در این مطالعه چوب راش استیله شده را تحت شرایط هوازدگی مصنوعی(تسریع شده) در زمانهای‌‌‌0،150و300 ساعت قرار داده سپس سطح چوب از نظر تغییرات ترکیبات شیمیایی با استفاده از طیف‌سنجی FTIR و از نظر تغییرات ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) تجزیه و تحلیل شده است‌. نتایج نشان داد که هوازدگی بر گروههای عاملی در سطح چوب تأثیر گذاشته و ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی امکان استفاده از فیبر چوب و کارتن کهنه در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب و تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته

کاظم دوست حسینی؛ حمیده عبدل زاده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 62-69

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117267

چکیده
  در این تحقیق امکان استفاده از الیاف چوب و کارتن کهنه1 (OCC) در سطح تخته‌خرده‌چوب مورد بررسی قرار گرفت. سه عامل متغیر این بررسی، شامل مقدار رطوبت کیک، درصد چسب و نوع ماده بکار‌رفته در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب بودند که تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته‌هابررسی شد. نتایج نشان دادند که کاربرد فیبر چوب و الیاف کارتن کهنه در لایه‌های ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی تاثیر ارتفاع و ضخامت زبانه اتصال ساخته شده از گونه‌های راش و ممرز روی مقاومت خمشی اتصال کام‌وزبانه

جمال ویسی؛ قنبر ابراهیمی؛ محسن بهمنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 128-137

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2010.117274

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای مختلف بر روی اتصالات کام‌و‌زبانه ساخته شده با گونه‌های داخلی راش و ممرز و به دست آوردن یک رابطه تجربی برای پیش‌بینی مقاومت خمشی آن انجام شذه است. در این تحقیق، اثر متغیرهای ارتفاع زبانه اتصال در سه سطح 5/2، 75/3 و 5 سانتی‌متر و پهنای شانه عضو حامل زبانه در سه سطح 125/0، 25/0، 375/0 سانتی‌متر و دو گونه چوبی راش ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی پلی‌‌پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه

علیرضا قطبی فر؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز

دوره 24، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 315-321

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117389

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر مقدار (5،10 و 15 درصد) الیاف شیشه روی جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی پلی­پروپیلن, آرد چوب و الیاف شیشه با 2 درصد مالئیک انیدرید پلی­پروپیلن (MAPP) و بدون MAPP مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­هایی با سطح مقطع mm10 ´70 با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسو گرد ساخته شد. سپس جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه هیبریدی ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی پراکندگی اندازه و ابعاد الیاف ساقه ذرت (Zea mays L.)

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ امیر زیادزاده؛ مجید فرضی؛ آراد وزیریان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.117351

چکیده
  در بررسی ویژگیهای کاربردی ساقه ذرت دانه‌ای، پراکندگی اندازه طول، قطر و قطر حفره سلولی الیاف ساقه ذرت دانه‌ای رقم 704 اندازه‌گیری شده است. پنج ساقه به طور اتفاقی از مزرعه تهیه شده و بعد از جدا کردن برگها، بندها و بین بندها جدا شده و پس از آن جداسازی مغز نمونه‌ها انجام گرفته است. طول، قطر و قطر حفره سلولی الیاف نمونه‌های بدون مغز به تفکیک ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
ارزیابی خواص آناتومیکی و فیزیکی جوان‌چوب و بالغ‌چوب دو گونه Populus × euramericana و Populus alba

داوود افهامی؛ احمدرضا سرائیان

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 134-147

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2009.117363

چکیده
  در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericanaکلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه­ها اندازه­گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان­چوبی برای هر دو گونه تقریباً 10 سال می­باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
تغییرات خواص مکانیکی چوب بلوط Quercus castaneafolia C.A. Mey در جنگلهای شفارود گیلان

فرداد گلبابائی؛ قنبر ابراهیمی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان روغنی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1386، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2007.117420

چکیده
  گونه بلوط بلندمازوی  ایران (Quercus castaneafolia C.A. Mey ) یکی از مهمترین پهن‌برگان تجارتی جنگلهای خزری است. چوب این گونه از زمانهای قدیم به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد پیوسته مورد توجه صنایع چوب کشور به ویژه صنعت مبل سازی و مصارف روستائی بوده و هست. در این تحقیق ویژگیهای مهندسی چوب بلوط جنگلهای شفارود گیلان با رعایت آیین نامه D143-94 استاندارد ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ (Haloxylon persicum) منطقه حارث آباد سبزوار

شامحمد امیری؛ احمد جهان لتیباری

دوره 21، شماره 2 ، آبان 1385، ، صفحه 78-94

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117596

چکیده
  به منظور تعیین خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ Haloxylon persicum منطقه حارث آباد سبزوار تعداد 4 اصله از آن درختچه به طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. نمونه ها جهت انجام مطالعات به آزمایشگاه شیمی بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ البرز کرج انتقال داده شد.در بررسی خصوصیات آناتومی طول الیاف چوب تاغ 336.2 میکرون، قطر کلی الیاف 13.61 میکرون، ...  بیشتر

فیزیک و آناتومی
بررسی مقایسه ای ابعاد فیبر چوب تنه با شاخه گونه ممرز (.Carpinus berulus L)

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی

دوره 19، شماره 2 ، آبان 1383، ، صفحه 243-254

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2004.117571

چکیده
  نیاز روزافزون صنایع چوب و کاغذ کشور به منابع چوبی و محدودیتهای اعمال شده برای استفاده از جنگلهای موجود، چالشهایی را بدین منظور طلب می کند که بهینه سازی الگوی بهره برداری از آن جمله می باشد. دنیا در سالهای اخیر به سمت استفاده از چوب درختان کم قطر و شاخه ها روی آورده است. درخت ممرز با توجه به وسعت پراکنش، مقام اول را در میان سایر درختان ...  بیشتر