کلیدواژه‌ها = ترکیبات شیمیایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاثیرزمان ذخیره‌سازی بر خواص رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خرده حاصل از باگاس

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 58-66

10.22092/ijwpr.2015.105610

مهدی جنوبی؛ شوبو صالحپور؛ زهره ارازنیا؛ یحیی همزه


2. ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 525-537

10.22092/ijwpr.2015.102670

سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی