دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1392 
2. بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای

صفحه 608-627

غنچه رسام؛ مسعود آزادی‌فر؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فائزه فاضلی


6. تأثیر افزایش خرده‌چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب

صفحه 672-684

محمدرضا پسرکلو؛ ابوالقاسم خزائیان؛ lمحمد رضا ماستری فراهانی


11. تهیه چندسازه سلولز- نایلون در مرحله مایع با کمک امواج ماکرویو

صفحه 732-741

ابراهیم حجتی مروست؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی