دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز 1387، صفحه 91-199 
1. بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

صفحه 91-101

امیر نوربخش؛ کاظم دوست حسینی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی


4. فشرده‌سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم

صفحه 136-148

حمیدرضا عدالت؛ تقی طبرسا؛ مرضیه رئیسی


5. اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا

صفحه 149-156

حسین یوسفی؛ علی اکبر عنایتی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سید حمزه سادات نژاد