دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 31، پاییز 1388 
2. خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

صفحه 183-193

عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی؛ سعید مهدوی؛ صبرینه محسنی توکلی


9. بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

صفحه 264-274

علی خلیلی گشت رودخانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سید مهدی منظورالاجداد


12. بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

صفحه 295-306

حسین رسالتی؛ مرتضی عبدالله بیک مرندی؛ احمدرضا سرائیان