دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1391، صفحه 568-753 
1. اثر فرسایش خاک بر روی ویژگی‌های آناتومیکی چوب و پوست ریشه درخت ارس (Juniperus excelsa)

صفحه 529-583

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ویلما بایرام زاده


3. اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین

صفحه 595-605

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ولیما بایرام زاده


4. بررسی اثر سیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن/ پودرچوب‌/ سیلیس

صفحه 595-605

روح اله محبی؛ آژنگ تاج دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش


8. ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

صفحه 655-663

سیما ُُُُسپهوند؛ میثم زاهدی؛ سمانه وبلکی؛ تقی طبرسا


14. بررسی ظرفیت لنگر‌خمشی اتصال‌های گوشه‌ای L شکل ساخته شده از تخته چند‌لا با پیچ

صفحه 731-742

صادق ملکی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی