کلیدواژه‌ها = زاویه تماس آب
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های ساختاری و ممانعتی لایه پوشش دهی شده تری متوکسی متیل سیلان بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-262

10.22092/ijwpr.2019.126869.1557

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری


2. بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2019.124339.1506

سمیه حیدری؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا شاکری؛ بابک شکری