اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 742
تعداد پذیرش 414
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 224
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1374)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 805
تعداد مشاهده مقاله 796074
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 427262
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 56 %