آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 751
تعداد پذیرش 427
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 49

مقالات منتشر شده (از سال 1374)
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 821
تعداد مشاهده مقاله 840095
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 451506
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 57 %