اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 716
تعداد پذیرش 397
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 221
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 47

مقالات منتشر شده (از سال 1374)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 780
تعداد مشاهده مقاله 739940
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 400905
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 55 %