آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 760
تعداد پذیرش 431
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 50

مقالات منتشر شده (از سال 1374)
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 821
تعداد مشاهده مقاله 919952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 480224
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 57 %