پرسش‌های متداول

با وجود نوشتن آدرس دانشگاه چرا از ما آدرس پستی می خواهید؟

چون امکان دارد پروسه چاپ مقاله شما طولانی شده و شما فارغ التحصیل شوید و ما در مرحله انتشار چاپی می خواهیم یک نسخه بصورت رایگان برای شما ارسال کنیم و با دادن این آدرس دائمی این کار عملی خواهد شد.

من در قسمت ورودی سایت برای قسمت سمت چه باید بنویسم؟

شما باید مرتبه علمی و محل کار و یا دانشگاه را بنویسید تقریبا مشابه با آدرس در قسمت عنوان مقاله که برای چاپ می رود. از این قسمت در هنگام انتشار الکترونیکی استفاده می شود و شما باید هم قسمت فارسی و هم قسمت انگلیسی را کامل پر کنید