نویسنده محترم

جهت راهنمایی و رفع مشکل  در صورت نیاز می توانید با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید. همچنین مدیر نشریه از طریق ایمیل نشریه jwpr@areeo.ac.ir جهت پاسخگویی به سوالات شما در دسترس می باشد.

آدرس دفتر انتشارات:

تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران – کرج، خروجی پیکان‌شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مجلة پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
صندوق پستی : 116-13185
تلفن تهران : 5-44787280 

 

دفتر مجله:

کرج- حسین آباد راه آهن - جنب زندان فردیس - مجتمع تحقیقاتی البرز- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن - دفتر مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

مدیر اجرایی: فرداد گلبابائی

کرج: 36772482

نمابر : کرج:36771516

پست الکترونیکی : ijwpr@areeo.ac.ir 

 

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image