نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
پونه ابراهیمی شیمی چوب عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه گلستان
قنبر ابراهیمی فیزیک و مکانیک چوب استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی‏، دانشگاه تهران
محمد هادی آریائی منفرد خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد آزادفلاح خمیر کاغذ و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
قاسم اسدپور چوب پلاستیک، خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
امیر اشراقی
داود افهامی سیسی بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی
ابراهیم آقا رفیعی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی
هدایت اله امینیان آزمون بدون تخریب، فیزیک و مکانیک چوب عضو هیأت علمی/دانشگاه گنبدکاووس
رضا اولادی بیولوژی و حفاظت چوب، فیزیک و آناتومی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
علی بیات کشکولی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
احسان باری بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
محمد مهدی برازنده شیمی چوب هیأت علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع
حمید رضا پیرایش فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
کامبیز پورطهماسی بیولوژی و حفاظت چوب گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
شادمان پورموسی مدیریت و اقتصاد چوب دانشگاه آزاد اسلامی کرج
اصغر تابعی تبدیل شیمیایی، خمیر کاغذ و کاغذ، کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
عباس تاج الدینی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی استادیار، گروه عمران، مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، البرز.
آژنگ تاج دینی مدیریت و اقتصاد چوب دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،
حمید رضا تقی‌یاری بیولوژی و حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب
عباس تمجیدی فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی دانشگاه - مدیر گروه منابع طبیعی
احمد ثمریها فراورده های مرکب چوب گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران
رضا جزایری تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، فراورده های مرکب چوب 'بخش تحقیقات علوم و فرآورده‌های آن موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
مصطفی جعفری اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
حسین جلالی ترشیزی خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی جنوبی فراورده های مرکب چوب دانشیار
احمد جهان لتیباری خمیر کاغذ و کاغذ، فراورده های مرکب چوب استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا حاجی حسنی بیولوژی و حفاظت چوب، چوب پلاستیک استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،
سپیده حامدی تبدیل شیمیایی گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
مسعود رضا حبیبی فراورده های مرکب چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سحاب حجازی چوب پلاستیک، خمیر کاغذ و کاغذ
علی حسن پور تیچی فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
حسین حسینخانی فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
امید حسین زاده مدیریت و اقتصاد چوب دانشگاه ارومیه
سید خلیل حسینی هاشمی بیولوژی و حفاظت چوب، کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
آذر حقیقی پشتیری آتش گیری، بیولوژی و حفاظت چوب، تبدیل شیمیایی، فیزیک و آناتومی دانشگاه فنی و حرفه ای خرم آباد
امیر هومن حمصی فراورده های مرکب چوب استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
مصطفی یحیوی دیزج فراورده های مرکب چوب، گرافن وزارت آموزش و پرورش
حبیب الله خادمی اسلام فراورده های مرکب چوب استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.ایران
مینو خان زاده مدیریت و اقتصاد چوب گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امیر خسروانی خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
فروغ دستوریان فیزیک و مکانیک چوب استادیار، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
داود ربیع تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، فراورده های مرکب چوب مشاور خبره سازمان نظام مهندسى منابع طبیعى استان تهران مدیر عامل شرکت ربیع چوب عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مهدی رحمانی نیا خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اکبر رستم پور تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، فیزیک و مکانیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل رسولی گرمارودی خمیر کاغذ و کاغذ معاون پردیس علمی تحقیقاتی زیراب-دانشگاه شهید بهشتی
علی رضانژاد بیولوژی و حفاظت چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسین رنگ آور فراورده های مرکب چوب دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
مهدی روحانی خمیر کاغذ و کاغذ استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، صندوق پستی 139-31745، ایران
مهران روح نیا فیزیک و مکانیک چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا رودی خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی
حمید زارع حسین آبادی فراورده های مرکب چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید جواد سپیده دم خمیر کاغذ و کاغذ
سیما سپهوند فراورده های مرکب چوب دانشجوی دکتری
محمد علی سعادت نیا فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
علیرضا شاکری فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی شالبافان فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کامیار صالحی خمیر کاغذ و کاغذ مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محسن صفاری فراورده های مرکب چوب دانشگاه آزاد اسلامی- واحد چالوس
وحیدرضا صفدری بیولوژی و حفاظت چوب، فیزیک و آناتومی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
اصغر طارمیان بیولوژی و حفاظت چوب، چوب پلاستیک، چوب خشک کنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نوشین طغرایی فیزیک و آناتومی بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد طلایی پور چوب پلاستیک، خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
آیسونا طلائی آتش گیری، بیولوژی و حفاظت چوب استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و مبلمان، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی، تهران.
سید اسحاق عبادی بیولوژی و حفاظت چوب، طیف سنجی گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی عبدالخانی شیمی چوب
حمیده عبدل زاده تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد عزیزی موصلو خمیر کاغذ و کاغذ گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علیرضا عشوری فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر عنایتی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و مکانیک چوب علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد غفرانی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
هادی غلامیان تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، صنایع مبلمان هیئت علمی دانشگاه تهران - گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - تخصص مهندسی صنایع مبلمان
رامین فارسی شیمی چوب استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین فامیلیان فیزیک و آناتومی بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد مهدی فائزی پور فراورده های مرکب چوب، مدیریت و اقتصاد چوب
عباس فخریان روغنی خمیر کاغذ و کاغذ مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی قاسمیان خمیر کاغذ و کاغذ گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
مریم قربانی بیولوژی و حفاظت چوب هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سامان قهری فراورده های مرکب چوب استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
ابوالفضل کارگرفرد فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
سید محمود کاظمی بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید کیائی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و آناتومی، کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهزاد کرد فراورده های مرکب چوب گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
حسین کرمانیان خمیر کاغذ و کاغذ رئیس پردیس علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی - زیراب
علیرضا کوچکزایی خمیر کاغذ و کاغذ دانشگاه هنر اصفهان
فرداد گلبابائی فیزیک و مکانیک چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد لایقی فیزیک و مکانیک چوب
امیر لشگری تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
بهبود محبی آزمون بدون تخریب، بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی
رحیم محبی گرگری مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
فاطمه محمدکاظمی فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
محراب مدهوشی آزمون بدون تخریب، بیولوژی و حفاظت چوب، تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی دانشکده مهندسی پوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود میری دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.
محمد هادی مرادیان خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پیام مرادپور تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگا تهران
سید احمد میرشکرایی تبدیل شیمیایی رئیس بخش علوم دانشگاه پیام نور - سازمان مرکزی
مصطفی معدنی پور چوب پلاستیک، فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
حمیدرضا منصوری شیمی چوب، فراورده های مرکب چوب مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
سعید مهدوی خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،
مرتضی ناظریان فراورده های مرکب چوب هیات علمی
عبدالله نجفی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و مکانیک چوب دانشگاه آزاد چالوس
بابک نصرتی فیزیک و آناتومی، فیزیک و مکانیک چوب دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
نوید نعیمیان فراورده های مرکب چوب هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
امیر نوربخش فراورده های مرکب چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله خمیر کاغذ و کاغذ مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران
سید پیمان هاشمی بیگزادمحله خمیر کاغذ و کاغذ، کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران.
یحیی همزه خمیر کاغذ و کاغذ استاد- دانشکده منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
علی ورشوئی تبریزی
رامین ویسی خمیر کاغذ و کاغذ، طیف سنجی عضوهیات علمی واحد چالوس
حسین یوسفی فراورده های مرکب چوب هیئت علمی گروه تکنولوژی چوب و کاغذ
حامد یونسی دانشگاه سمنان
to show list of reviewers)