نویسنده = سبحانی اسکویی، فروهل
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 458-471

10.22092/ijwpr.2016.106281

فروهل سبحانی اسکویی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب