نویسنده = بخشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از باگاس به‌عنوان جاذب رنگ اسید اورانژ7 از محلول آبی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 244-255

10.22092/ijwpr.2018.116170.1444

علیرضا ضیاپور؛ عباس زارع؛ محمد بخشی