نویسنده = داودی، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. کنترل عوامل بازدارنده در پالایشگاه زیستی مغز باگاس

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 553-563

10.22092/ijwpr.2019.122593.1483

نیلوفر داودی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ سپیده حامدی