نویسنده = دلنواز، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‏های خمیرکاغذ رنگ‏بری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگره‏ای کهنه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 256-266

10.22092/ijwpr.2012.117065

وحید دلنواز؛ احمد جهان لتیباری؛ احمد میرشکرایی؛ سید جواد سپیده دم