نویسنده = رحیمی، سهراب
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 294-305

10.22092/ijwpr.2012.117068

علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی


2. تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 326-338

10.22092/ijwpr.2011.117190

سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان


3. آبگریز کردن چوب صنوبرکبوده ((Populus alba) با استفاده از امولسیون پارافین،کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 211-222

10.22092/ijwpr.2010.117290

ایرج منصوریار؛ علینقی کریمی؛ قنبر ابراهیمی؛ احمد میرشکرایی؛ سهراب رحیمی