نویسنده = جلیلوند، مهران
تعداد مقالات: 2
1. رفتار خزشی مواد مرکب حاصل از ضایعات کارخانه‌های بازیافت کارتن‌های کهنه (OCC)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 798-810

10.22092/ijwpr.2011.117254

حامد یونسی کرد خلیلی؛ مهران جلیلوند؛ ربیع بهروز